Metoo-möte med regeringen till AMN
Foto: Henrik Montgomery/TT

#MeToo-kampanjen på agendan när parterna möter regeringen

”En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer i dessa frågor”, säger Peter Jeppsson, vice vd. Han är en av Svenskt Näringslivs representanter på dagens möte i Rosenbad.

Idag träffar arbetsmarknadens parter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) på Rosenbad. Det är LO, TCO, Saco, SKL, Arbetsgivarverket och Svenskt Näringsliv som är inbjudna för att prata om #MeToo-kampanjen.

– En av flera bra saker med #MeToo-kampanjen är den kan leda till att fler känner sig trygga i att säga ifrån och sätta stopp för det som de upplever som sexuella trakasserier. Vi har alla ett gemensamt ansvar att markera mot vad som är oacceptabelt beteende, säger Peter Jeppsson.

Han konstaterar också att kampanjen innefattar en delikat fråga om balans, som arbetsgivaren måste ta på stort allvar.

– En tystnadskultur får inte ersättas av en angivarkultur. Ingen ska tystas ned men ingen ska heller utpekas eller dömas innan en situation är utredd. Det är ett stort ansvar som vilar på arbetsgivare och chefer att på ett sakligt sätt hantera känslomässigt starka situationer.

Peter Jeppsson poängterar att det är det förebyggande arbetet som är det allra viktigaste.

– Men om något ändå händer finns verktyg som stöd för arbetsgivarens agerande. Parterna har genom Prevent tagit fram stödmaterial för arbetsgivare och fackliga förtroendevalda.

– Vi behöver inte fler lagar och regler. Men regelverket är komplicerat att tillämpa för en arbetsgivare. Ibland är det Arbetsmiljölagens och i andra fall Diskrimineringslagens regler som gäller. Vi vill se ett bättre samarbete mellan de ansvariga myndigheterna Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen, avslutar Peter Jeppsson.

Louise Wachtmeister

Publicerad av Redaktör den 2017-12-08 - 19:23  #Politik #Arbetsmiljö #MeToo