Logo
Logo
Nyhet8 mars 2019 - 15:03

Metall: Strejkrätten ska ändras – det är inget snack

Oenigheten kring strejkrätten i LO-kollektivet kvarstår. Ett antal fackförbund ställer nu återigen krav om att den förändrade lagstiftningen ska slopas. Men från andra förbund – och från LO centralt – är budskapet tydligt: lagen behöver ändras.

Stödet för den förändrade strejkrätten är starkt. IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä säger att den ska genomföras. Och han får medhåll inte minst från regeringshåll.Foto: TT
Pappers ordförande Matts Jutterström
Foto: Mats Andersson / TT

Det var i början av förra sommaren som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv la ett gemensamt förslag kring hur lagstiftningen rörande strejkrätt bör förändras. Inom LO har dock uppfattningarna varit delade hela tiden. Nu, efter att Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har skrivit ett andrahandsavtal, upprepar ett antal förbund sina krav om att stoppa lagändringen.

– Konflikten är ju löst och man har ju ett avtal, så det finns väl ingen anledning att lagstifta om något som inte kan hända, säger Pappers ordförande Matts Jutterström till Ekot.

Även från Byggnads håll är kritiken hård.

– Svenska modellen levererade och höll trots starkt tryck. Då ska vi självklart tänka över detta. Jag har gjort det och landat i att lagändringen inte behövs, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande till Arbetet.

LO står fast vid överenskommelsen

Men LO-förbunden stöter på patrull, inte minst hos den egna centralorganisationen. Avtalssekreterare Torbjörn Johansson är glad att det nu är fredsplikt i hamnarna för första gången på över 45 år. Men han står fast vid överenskommelsen om strejkrätten.

– Nu finns det ett förslag och en överenskommelse mellan parterna. Parterna ska stå upp för den. Därför finns det ingen anledning att peta i det här igen, säger han i en kommentar.

Torbjörn Johansson får medhåll från IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä, som välkomnar en förändring i strejkrätten.

– Den ska genomföras, det är inget snack om saken. Det är lika aktuellt nu som innan hamnarbetarna skrev på sitt avtal, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Konflikter trots gällande kollektivavtal

Bakgrunden till överenskommelsen om förändrad strejkrätt var alltså bland annat den långa konflikt som har pågått i de svenska hamnarna, där Hamnarbetarförbundet gång efter annan har varslat om och genomfört konfliktåtgärder, trots att det har funnits ett kollektivavtal i hamnarna. Det avtalet har omfattat alla arbetare, oavsett om de har varit fackligt anslutna eller inte och oavsett vilket fack de i så fall har tillhört. Men det är inte den enda orsaken. Även bland annat konflikter där Syndikalisterna har varit inblandade har föregått den osedvanliga enighet som har skapats mellan fack och arbetsgivare.

De fackliga centralorganisationerna, tillsammans med Svenskt Näringsliv, konstaterade att det är orimligt att arbetsgivare som har kollektivavtal inte ska få den fredsplikt de har rätt till genom avtalet. Lagförslaget som parterna enades om innebär att det inte längre ska vara möjlighet att genomföra konfliktåtgärder mot en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal.

– Vi har som parter gemensamt agerat mot en lucka i lagen som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Vårt förslag kom till som en reaktion på den utredning regeringen hade tillsatt, där en lagstiftning redan var på gång, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Fredsplikten får starkare skydd

Han är noga med att poängtera att lagförslaget inte riktar in sig mot ett enskilt fackförbund.

– Det handlar om en situation på arbetsmarknaden som har varit oreglerad. Fredsplikten behöver få ett starkare skydd, så att vi både kan värna den svenska modellen och de parter som väljer att ingå kollektivavtal, säger han.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson välkomnade parternas överenskommelse. Sedan dess har regeringen tagit fram ett lagförslag, som också har varit ute på remiss. Beslut förväntas fattas i riksdagen den 2 maj i år och meningen är att lagen ska införas den 1 augusti.

Minister tänker genomföra

Allt tyder på att den förändrade strejkrätten blir verklighet – inte minst för att Ylva Johansson fortfarande vill genomföra ändringen. I ett sms till Arbetsmarknadsnytt låter hon, via sin pressekreterare, hälsa att ”regeringens bedömning är att behovet av gemensamma spelregler på arbetsmarknaden kvarstår och att lagstiftningsarbetet fortsätter”.

Oenigheten i LO-kollektivet kvarstår också. Men om allt går som planerat kommer motståndarna inte att få sin vilja igenom. Från och med den 1 augusti ska det inte gå att strejka hos en arbetsgivare som har kollektivavtal.

Glada miner när parterna presenterade överenskommelsen om den förändrade strejkrätten. På bilden Eva Nordmark, ordförande för TCO, Göran Arrius, ordförande för Saco och Peter Jeppsson, vice vd för Svenskt Näringsliv.
Foto: Jessica Gow/TT

Fakta

Det nya förslaget siktar endast in sig på att förhindra stridsåtgärder där arbetsgivaren redan är bunden av ett kollektivavtal för arbetet i fråga.

Det innehåller inte något som påverkar rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

Ingen inskränkning görs heller i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

#Kollektivavtal#Konflikt#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist