Logo
Logo
Nyhet30 mars 2020 - 18:03

Mest ros och lite ris till nytt krispaket för jobb och omställning

Januaripartierna lägger fram ytterligare ett krispaket på nästan 11 miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. Bra åtgärder, men korttidspermitteringarna måste stärkas, menar Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Magdalena Andersson (S), finansminister, Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson, Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv, och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO.Foto: TT

Det nya åtgärdspaketet, som presenterades på måndagseftermiddagen på en pressträff, innehåller bland annat sänkta trösklar för att få a-kassa och höjda ersättningar.

– Fler kommer att omfattas av a-kassan än tidigare och det gynnar de som har en svag anknytning till arbetsmarknaden, säger finansminister Magdalena Andersson (S) om de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen.

I paketet ingår även ett antal arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten, där bland annat Arbetsförmedlingen får mer pengar till olika program. Perioden som en person kan ha en extratjänst, ett nystartsjobb eller ett introduktionsjobb förlängs med ytterligare ett år, för de som redan har det. Maxtiden för stöd till start av företag förlängs också från sex till tolv månader.

Yrkesutbildningar

Ytterligare en del av paketet är satsningar på yrkesutbildningar i hela landet. Staten kommer att ta en större del av finansieringen än i dag och platserna kommer att bli fler.

Även folkhögskolor och studieförbund får del av satsningen.

– Det är långsiktiga satsningar som kommer att tjäna Sverige väl. Det är en mycket god möjlighet för människor som blir arbetslösa att både stärka sig själva och vårt samhälle, säger Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson Emil Källström.

Dessutom tas det så kallade fribeloppet för arbetsinkomst inom studielånssystemet, CSN, tillfälligt bort. Detta görs för att läkar- och vårdstudenter ska kunna hoppa in och jobba i vården utan att deras studielån minskar.

Fokus på att undvika massarbetslöshet

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke menar att många av omställnings- och utbildningsinsatserna är bra, men att de inte räcker för att bromsa krisen tillräckligt mycket.

– Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering, säger han.

Även Almega tycker att åtgärderna är bra, men efterlyser dessutom andra åtgärder.

Foto: Johan Jeppsson www.photographer.

– Det är bra att fler unga och oförsäkrade får en tryggare vardag när de drabbas av arbetslöshet. Fler utbildningsplatser på högskolan, yrkeshögskolan och på komvux är rätt åtgärder för att möta coronakrisen, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega och fortsätter:

– Arbetsmarknadsutbildningarna måste också prioriteras så att vi snabbt kan få ut arbetslösa i bristyrken inom exempelvis vård och omsorg. Vi hade dock helst sett en ännu större satsning på den aktiva arbetsmarknadspolitiken där fristående jobb- och utbildningsförmedlare är centrala, avslutar Andreas Åström.

Från LO-håll välkomnas framför allt höjningen av A-kassan.

– Människor som riskerar att stå helt utan försörjning efter coronavirusets effekter på arbetsmarknaden kommer nu i stora drag att kunna betala sin hyra och ha råd med mat på bordet, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande

#Konjunktur#Politik#Svenska modellen#LO
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist