Arbetsförmedlingen får mer pengar, budgetnyhet
Foto: TT + Mostphotos

Mer pengar till Arbetsförmedlingen ska ge andrum

Publicerat av TT

Arbetsförmedlingen föreslås få omkring en och en halv miljard kronor sammanlagt i tillskott, i ett slags återställare, i regeringens höstbudget. Meningen är att det ska ge en stunds arbetsro, hejda ytterligare varsel och hålla kursen fast i den stora omgörningen av myndigheten. Det uppger Centerpartiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Martin Ådahl för TT.

Martin Ådahl, Centerpartiet

Martin Ådahl, Centerpartiet

Foto: Centerpartiet, pressbild

Nästa år får förmedlingen knappt 300 miljoner kronor mer jämfört med Moderaternas och Kristdemokraternas budget, för 2021 blir tillskottet nästan 800 miljoner och för 2022 föreslås 694 miljoner.

Nästa år skjuter regeringen, enligt budgetförslaget, också till 84 miljoner kronor för att få fart på de nya etableringsjobben. Ungefär lika mycket anslås även för 2021 och 2022.

Tanken med tillskotten, som enligt Martin Ådahl tas av det så kallade reformutrymmet i budgeten, är att Arbetsförmedlingen ska få lite arbetsro. Förmedlingen tvingades till stora nedskärningar på grund av den budget som riksdagen röstade igenom före jul förra året, och en del av dem återställs nu.

Ledningen ska inte behöva koncentrera sig på att förbereda ytterligare varsel av personal utan kunna planera för den stora omgörning och privatisering av uppgifter hos myndigheten som framför allt Centerpartiet driver på för.

I budgeten, baserad på Moderaternas och Kristdemokraternas förslag, som riksdagen antog i december förra året fick Arbetsförmedlingen miljardnedskärningar på sina anslag.

Innan neddragningarna började hade Arbetsförmedlingen runt 14 000 anställda.

4 500 personer varslades i våras. Hittills har cirka 1 600 sagts upp och ca 1 400 sagt upp sig själva.

För budgetåret 2019 har Arbetsförmedlingen fått sina förvaltningskostnader, pengar till löner, lokaler mm, kapade från 8,4 miljarder kronor 2018 till 7,6 miljarder 2019.

Resurserna till arbetsmarknadspolitiska program sänktes från 13,4 miljarder till 10,6 miljarder kronor 2019.

För 2020 sjunker resurserna till AF ytterligare enligt de budgetantaganden som hittills gällt, till 7,2 miljarder till förvaltningskostnader och 7,8 miljarder kronor till program. Detta kan ändras i kommande höstbudget.

TT

Publicerad av TT den 2019-09-16 - 16:12  #Politik #Arbetsförmedlingen