Logo
Logo
Nyhet21 oktober 2020 - 15:10

Medlingsinstitutet: Därför är parternas förslag bäst

Det borde vara parternas överenskommelser som gäller när arbetsrätten ska förändras. Det menar Medlingsinstitutet i sitt svar på remissen om regeringens utredning om en moderniserad arbetsrätt.

”Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden”, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.Foto: TT

– Avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv täcker en stor del av arbetsmarknaden inom privat sektor. Även inom kommun- och regionsektorn är parterna överens i omställnings- och trygghetsfrågor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” presenterades i början av juni. Meningen är att förslagen i den ska genomföras förutsatt att inte arbetsmarknadens parter själva kan enas. Medlingsinstitutet anser att utredaren har gjort ett gediget arbete i enlighet med direktiven, men efterlyser en djupare analys av bland annat konsekvenserna för lönebildningen. Myndigheten skriver att skillnader mellan olika avtalsområden gör att utredningens förslag får olika följder på olika delar av arbetsmarknaden.

– Det är parterna själva som är bäst på att bedöma vad som är balanserade förslag, säger Irene Wennemo.

– Dessutom är arbetsrätten och omställningsfrågorna delar av ett stort och sammansatt system där man inte kan göra ändringar i centrala delar utan att det får konsekvenser för helheten.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har under lång tid förhandlat om arbetsrätten. I fredags kom dock beskedet att LO säger nej till den gemensamma överenskommelse som de tre organisationernas förhandlare hade enats om. Svenskt Näringsliv och PTK, som företräder ungefär 900 000 privatanställda tjänstemän, säger ja.

– Att Svenskt Näringsliv och PTK har blivit överens stärker den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Irene Wennemo och fortsätter:

– Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden.

#LAS#LAS#Medlingsinstitutet#Irene Wennemo#LO#Svenskt Näringsliv#PTK#Januariavtalet#Arbetsrätt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist