Logo
Logo
Nyhet20 februari 2019 - 14:02

Medlingsinstitutet: 2019 mer dramatiskt än 2018

Mitt under brinnande hamnkonflikt kunde Medlingsinstitutet rapportera att avtalsåret 2018 har varit det lugnaste i myndighetens historia. "Det pågår mycket uppladdning nu inför det stora avtalsåret 2020", konstaterade Medlingsinstitutets informationsansvariga Bosse Andersson.

Carina Gunnarsson, gd, Medlingsinstitutet
Foto: Henrik Montgomery/TT

Läget på arbetsmarknaden 2019 har inletts dramatiskt. Under en dryg månads tid har det icke-kollektivanslutna fackföreningen Hamnarbetarförbundet vidtagit stridsåtgärder mot arbetsgivaren Transportföretagen vid en rad svenska hamnar. De har i sin tur svarat med lockouter.

– År 2019 har börjat med en konflikt i hamnarna som riskerar att få stora konsekvenser. Ser man tillbaka framstår den svenska arbetsmarknaden som en av de fredligaste i världen, men modellen bygger på att båda parter strävar efter att nå lösningar. Dit har vi ännu inte nått i hamnkonflikten, sa Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Det händelseförloppet står i bjärt kontrast mot avtalsåret 2018 som bjöd på ett nytt bottenrekord för Medlingsinstitutet uttryckt i förlorade arbetsdagar som en följd av strejk.

Pilotstrejk

Den enda strejken som bröt ut var på lokal nivå och rörde piloter från Ryanair som krävde kollektivavtal. Det ledde till strejk och totalt 50 förlorade arbetsdagar

– Ja, det är faktiskt ett bottenrekord i Medlingsinstitutets historia även om det så klart är ett positivt bottenrekord, konstaterade Per Ewaldsson, chefsjurist på Medlingsinstitutet.

För övrigt slöts endast 30 kollektivavtal under 2018 vilka berörde cirka 235 000 anställda. På förbundsnivå inleddes heller inga varsel och därmed förlorades inga arbetsdagar.

På den för arbetsmarknaden viktiga lönebildningssidan kunde Medlingsinstitutet konstatera att arbetskostnadernas ökningstakt varit förenliga med den ökande lönsamheten i näringslivet och den rådande starka arbetsmarknaden.

Svag krona drabbar konkurrenskraften

De stigande arbetskostnaderna kompenserades av en svag krona vilket också resulterade i att näringslivets konkurrenskraft inte försämrades.

– En viktig förklaring till att lönerna och arbetskostnaderna ökat långsamt är den låga produktivitetstillväxten inom framförallt industrin, framhöll Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys.

– Vårt uppdrag är bland annat att verka för att lönebildningen inte påverkar samhällsekonomin negativt och det kan vi inte se att den har gjort, tillade Carina Gunnarsson.

Även om 2019 har börjat dramatiskt ser avtalsåret lugnt ut på det hela med endast 28 avtal som ska förhandlas för cirka 160 000 anställda på förbundsnivå. Året ska snarare ses som en uppladdning för 2020 som är det stora avtalsåret.

– Parterna sitter redan nu och lägger upp strategin för 2020. Då kommer närmare tre miljoner anställda att direkt påverkas av förhandlingarna, uppgav Carina Gunnarsson.

För övrigt konstaterade Medlingsinstitutet att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska och att kollektivavtalstäckningen i Sverige är hög jämfört med resten av omvärlden.

#Avtalsrörelse#Kollektivavtal#Konflikt#Avtalsrörelse#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist