Utbildningsjobb förhandlingar
Foto: Henrik Montgomery / TT, Leif R Jansson/TT

"Med rätt attityd kan det bli många etableringsjobb"

Publicerat av Daniel Mellwing

Fack och arbetsgivare har träffat en principöverenskommelse om etableringsanställningar. Det är ett första steg mot att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa, skriver IF Metall. Teknikföretagens Anders Weihe tror att etableringsjobben kan hjälpa många. "Det rör sig om 100 000-tals personer som uppfyller kriterierna", säger han.

Det finns nu en färdig principöverenskommelse mellan fack och arbetsgivare om hur nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma snabbare i jobb. Principöverenskommelsen är inget färdigt avtal, utan ett förslag, skriver IF Metall i ett pressmeddelande.

En viktig del i förslaget är att det ska vara enkelt för arbetsgivarna, så att de anställer, betonar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen och förhandlingsledare för branschorganisationerna på arbetsgivarsidan.

– Vi har beskrivit det som att lönen ska vara 8 000 kronor och att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter, säger Anders Weihe, till Sveriges Radio.

Enligt förslaget om de så kallade etableringsanställningarna ska lönen alltså vara 8 000 kronor. Men utöver det ställer parterna också krav på ett bidrag från staten direkt till den anställde.

– Vi föreslår att staten går in och kompletterar lönen från arbetsgivaren med ett bidrag. Tanken är att lönen och bidraget sammanlagt ska motsvara en normal lägstalön inom LO:s avtalsområde, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla som leder LO-förbundens avtalsdelegation, i ett pressmeddelande.

Den här typen av anställningar ska gälla nyanlända med uppehållstillstånd, personer under 25 år som har varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 år som varit utan jobb i minst ett år. En person ska kunna ha en så kallad etableringsanställning i max två år, sedan ska den övergå till en fast anställning.

Veli-Pekka Säikkäla betonar att det handlar om riktiga jobb, och att utbildning ska ingå. En viktig del av etableringsanställningen är SFI och andra utbildningar, som ska möjliggöra att etableringsanställningen övergår i tillsvidareanställning efter högst två år, skriver IF Metall i ett pressmeddelande.

Nästa steg ställa krav på regeringen

Så fort förslaget har förankrats bland LO-facken är tanken att fack och arbetsgivare tillsammans ska ställa krav på regeringen. Målet är att parterna sedan ska träffa branschöverenskommelser som förenklar inträdet för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Men i dagsläget knorrar en del LO-förbund, enligt SR. Inte minst ska det finnas farhågor om undanträngningseffekter och att det ska sätta ett tryck nedåt på befintliga löner. Niklas Hjert, förhandlingschef på tjänstemannafacket Unionen, menar att man kanske måste leva med en sådan risk.

– Att inte göra någonting är betydligt mer riskfyllt. Då får vi en stor grupp människor som står helt utanför samhället, säger han till SR.

Enligt Anders Weihe kan förslaget om etableringsanställning bli stort och omfatta många människor. Men då krävs det också att företagen delvis ser anställningarna som en samhällsinsats och att Arbetsförmedlingen på ett mycket bättre sätt matchar än i dag. Som tidigast kan systemet vara på plats vid årsskiftet 2018/2019 berättar han för Nyhetsbyrån Direkt.

– Det rör sig om 100 000-tals personer som uppfyller kriterierna. Att tro att alla dem ska få en etableringsanställning är naivt, men jag hoppas att det kan bli stort. Det måste dock till en attitydförändring, där företagen måste se det som en blandning av arbetskraftsbehov och samhällsinsats, säger han.

Detta innebär principöverenskommelsen om etableringsanställningar

  • Tillfälligt avtal i fem år med vissa uppsägningsregler.
  • Riktar sig till nyanlända inom arbetsförmedlingens etableringsuppdrag samt till unga upp till 26 år som varit arbetslösa i mer än sex månader, och till personer över 26 år som har varit arbetslösa i mer än ett år.
  • Visstidsanställning i max 2 år på heltid, som normalt ska övergå till fastanställning.
  • Det handlar om riktiga jobb, inte om särskilda arbetsuppgifter som konstrueras för särskilda grupper.
  • Inhyrning omfattas inte.
  • Lön samt bidrag från staten till den etableringsanställde motsvarar en normal lägsta lön inom LO-området.
  • Till etableringsanställningen kopplas SFI och andra utbildningar som behövs för att etableringsanställningen ska kunna övergå till tillsvidareanställning. När sådan utbildning sker på arbetstid ska inte löneavdrag eller avdrag på bidraget göras.

Källa: IF Metall.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-11-10 - 17:00  #Etableringsanställningar #Integration