Hamnflagga
Foto: TT

Med anledning av Arbetsmarknadsnytt i Uppdrag granskning

Uppdrag granskning i SVT den 17 januari behandlar arbetskonflikten i Göteborgs hamn. I programmet framställs Arbetsmarknadsnytts bevakning av konflikten som stor och onyanserad. Det är den inte.

Industrijättarna SKF , Volvo och Stora Enso , klädkedjorna Lindex, H&M, KappAhl och Joy , hobby- och elektronikföretaget Hobbex samt kaffeföretaget Löfbergs har alla vittnat om de stora problem som deras verksamhet drabbats av på grund av hamnkonflikten. Det handlar bland annat om försenade leveranser och kraftigt ökade transportkostnader. Även Stockholms Handelskammare och Västsvenska handelskammaren har, liksom andra stora och små organisationer, visat hur konflikten drabbar Sverige.

Inför Uppdrag gransknings inslag om hamnkonflikten blev Arbetsmarknadsnytt tillfrågade om att ställa upp på en intervju och berätta om varför vi skriver om hamnkonflikten. För oss är svaret enkelt: Arbetsmarknadsnytt är en nyhetssajt som bevakar arbetsmarknaden med allt från avtalsrörelse och konflikter till kollektivavtal och arbetsmarknadslagstiftning.

Uppdrag gransknings reporter nöjde sig inte med detta konstaterande utan återkom med ytterligare frågor. Dessa rörde våra arbetsmetoder och vilka uppgifter några av Arbetsmarknadsnytts artiklar bygger på.

Det kan tyckas som en enkel och oförarglig fråga, men för en journalist har frågan avgörande betydelse. I Sverige är källskyddet, det vill säga en journalists skyldighet att skydda en uppgiftslämnares identitet, reglerat i grundlagen. Det är till och med straffbart för den journalist som tagit emot en anonym uppgift att avslöja källan.

I arbetet med att bevaka hamnkonflikten har Arbetsmarknadsnytt mottagit information från flera uppgiftslämnare. Dessa uppgiftslämnare har begärt att få vara anonyma. Därmed är det alltså Arbetsmarknadsnytts skyldighet att skydda dessa källor och inte röja dem.

Vi kan också konstatera att Hamnarbetarförbundet inte vid något tillfälle hört av sig till oss på Arbetsmarknadsnytt med synpunkter på våra artiklar. Det är bara Uppdrag granskning som ställt frågor. Hade Hamnarbetarförbundet kommit med synpunkter skulle vi självklart publicerat även dessa.

Arbetsmarknadsnytt har dessutom vid upprepade tillfällen sökt representanter för Hamnarbetarförbundet, men de har inte gjort sig tillgängliga för kommentarer eller intervjuer.

Anna Dalqvist

Anna Dalqvist, ansvarig utgivare

Publicerad av Redaktör den 2018-01-17 - 19:41  #Hamnkonflikten