Maud Olofsson, ordförande, Visita
Foto: Sören Andersson

"Ett förlorat framtidshopp vore än värre att ta sig an än det som vi kämpar med just nu", säger Visitas ordförande Maud Olofsson.

Maud Olofsson om besöksnäringens kris: "Nattsvart"

Publicerat av Anders Carlsson

Mycket tungt läge. Men också ett läge som rymmer kreativitet och möjlighet att nu bygga för tiden efter corona. Maud Olofsson ser också likheter idag med krisen 2008 som hon själv var med om att hantera.

– Nattsvart. Något annat går inte att säga…

Maud Olofsson, ordförande i Visita och tidigare näringsminister, sällar sig till de andra rösterna i näringslivet när situationen för dagen ska beskrivas. I skrivande stund, det vill säga. När utvecklingen går med en närmast bedövande fart, förändras från förmiddag till eftermiddag, är det i det närmaste omöjligt att veta vad som ska hända. Och vad som kan göras för att hålla emot.

– Men hålla emot måste vi. Ett förlorat framtidshopp vore än värre att ta sig an än det som vi kämpar med just nu. Dag och natt, ska tilläggas, säger hon.

Visita organiserar en av de branscher som har tvingats ta de tyngsta smällarna i samband med coronakrisen. Besöksnäringen har ett exportvärde på drygt 140 miljarder kronor årligen och sysselsätter ungefär 200 000 personer runt om i landet, i storstäder såväl som på mindre orter. Runt 40 procent av dem är utrikes födda. Graferna över branschens utveckling under 2000-talet pekar nästan utan undantag uppåt, brant uppåt. Gjorde det i alla fall fram till årsskiftet.

– Besöksnäringen är en samhällsnyttig bransch, en basnäring i Sverige. Jag har lagt mycket möda på att visa för politikerna vilken betydelse vi har. Alla vet att industrin är viktig, nu börjar det tränga igenom att också tjänstesektorn är en samhällskritisk bransch. Men det är hemskt att det ska behövas en kris som den här för att skapa den förståelsen.

Bransch med små marginaler

En del i det arbetet har varit att visas på strukturen i branschen, just det som idag också medverkar till den accelererande krisen: Små marginaler, lite fasta tillgångar, många småföretag. Sammantaget är det en brygd som ger kort uthållighet i företagen när efterfrågan sviktar eller som nu, rasar okontrollerat.

– Kriser inom industrin är vi mer vana vid. Men en kris inom tjänstesektorn är vi dåligt förberedda på, vi saknar en verktygslåda.

Om vi blickar tillbaka till 2008 och finanskrisen när du själv satt vid rodret på Näringsdepartementet, går det att jämföra då med nu?
– Till del, framför allt att vara mitt uppe i någonting men inte ha kontroll, att inte veta vad som händer och hur det ska tacklas. Jag har stor respekt för att regeringen och riksdagen upplever samma situation idag. Trots det har de visat ett lugnt och tryggt ledarskap. Vi har sluppit politiskt bråk vilket är välgörande. Det finns ingen plats för populism just nu. Och jag uppskattar tonen i arbetet, viljan att mildra effekterna och lösa de problem som kontinuerligt uppstår.

Så här i efterhand, fanns det något som ni skulle ha gjort annorlunda
– Vi skulle ha tagit i hårdare redan från början, varit snabbare på att ta fram åtgärder även om det hade inneburit att de justerats efter hand. Men det komplicerades hela tiden av att vi inte visste när krisen skulle avmattas och ta slut. Det är samma sak i dag: Hur länge ska det här pågå?

Krispaket långt ifrån tillräckligt

Tillbaka till Sverige 2020. Det senaste krispaketet från regeringen ger en viss hjälp också till de mindre företagen, ”en bättre träffsäkerhet” men långt ifrån tillräckligt, enligt Maud Olofsson. I förlängningen av det arbetar Visita med att hjälpa medlemsföretagen med allt från juridisk hjälp till råd i diskussionerna med hyresvärdar och leverantörer. Vidare hålls kontakterna med politiken och regeringen igång om vad som ytterligare kan underlätta situationen i branschen. Det gäller både dagsläget och inför framtiden, efter den kris som trots allt kommer att ta slut. En av lärdomarna från tidigare kriser är de risker som uppstår när allt för många blir arbetslösa samtidigt.

– Det var ett sjå att få dem tillbaka ut på arbetsmarknaden igen.

Kortidsavtalen har då blivit en viktig pusselbit, i dagsläget är drygt 1 500 tecknade med medlemmarna. Som komplement till dem vill Maud Olofsson se en satsning på utbildning på dem som nu är utan jobb.

– Besöksnäringen är en inkörsport till jobb, vi är duktiga på att ta hand om människor. Ingen annan bransch kan konkurrera med oss på den punkten. Jag är orolig för hur det ska gå för dem som redan innan stod långt från arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att anställningsmöjligheterna i branschen inte smalnar av när vi är igenom det här.

Det framtidsbygget tar stöd av den lägesbeskrivning som redan finns, bland annat om små marginaler i verksamheter där lönekostnaderna oftast är den största utgiftsposten.

Trots allt mörker rapporteras om kreativitet och hjälpsamhet över företagsgränserna. Är det något som du också ser?
– Absolut. Innovationskraften finns i hela vår näring, bland annat tack vare att vi har så tunna marginaler. Nu ser vi hur den blommar ut men också att våra kunder vill hjälpa och stötta oss, se till att den lokala kvarterskrogen överlever. Det är fantastiskt uppmuntrande att se.

– Lika glädjande är att se uppfinningsrikedomen hos kommunerna som lättar på förordningar och regler. Mycket av den regelförenkling som vi har kämpat med i många år går nu plötsligt att genomföra!

– När det här släpper då kommer vi att få se en enorm efterfrågan hos våra företag, när människor äntligen kan gå ut igen. Då ska vi vara beredda att ta emot dem och visa att vi är en lika viktig del av näringslivet och samhället som industrin.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2020-03-30 - 14:35  #Arbetslöshet #Politik #Konjunktur