Logo
Logo
Nyhet31 maj 2017 - 19:05

”Marginalskatten måste halveras för att företagen ska kunna anställa”

Sverige behöver fler storbolag. Och för att få dem krävs sänkta marginalskatter. Det var en av slutsatserna när Svenskt Näringsliv bjöd in till seminarium där bland annat Spotifys grundare Martin Lorentzon, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Moderaternas ekonomiske talesperson Ulf Kristersson deltog.

Damberg, Lorenzon, Kristersson
Foto: TT

Nyligen släppte Svenskt Näringsliv rapporten Nya svenska storföretag – behövs det, och finns det ? Kontentan av rapporten är att storbolagen behövs, inte minst för att de generar värdefull kompetens som även mindre bolag har nytta av samt att de ger avknoppningar, det vill säga nya bolag som kan anställa och växa.

Vad behövs då för att Sverige ska kunna behålla storbolagen och få fler storbolag att växa?

– Sänkta marginalskatter, avskaffad hyresreglering, en mer flexibel arbetsmarknad, starkare drivkrafter för utveckling i hela landet och förbättrade förutsättningar för ökad kvalitet i välfärden, konstaterar rapportförfattaren Anders Bornefalk.

Anders Bornefalk menar att Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara storbolagen.

– Det är viktigt att politiken inser att företagen är viktigare för Sverige än vad Sverige är för företagen, säger han och poängterar att i en allt mer digitaliserad värld kan bolagen finnas överallt och är inte nödvändigtvis bundna till en viss geografisk placering.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg bekräftar att Sverige behöver fler och växande företag.

– Storföretagen har en enorm betydelse för Sverige och jag är glad att den här regeringen har valt att lyfta in industrifrågorna igen, säger han.

Ställa om produktionen över tid

Mikael Damberg betonar att industrin är basen för en miljon jobb i Sverige och menar att storföretagens satsning på forskning och utveckling gynnar hela Sverige. Han menar också att det är farligt att ställa företag emot varandra och poängterar att flera storföretag har lyckats ställa om sin produktion över tid. Ett exempel menar han är Höganäs, som från början var en gruvindustri, som sedan gick över till att producera hushållsgods och nu är metallpulvertillverkare. Ett annat klassiskt exempel är Nokia som gick från att tillverka gummistövlar till att under en period vara bäst i världen på mobiltelefoner.

– Jag vill se fler storföretag i Sverige. Hur de kommer till bryr jag mig mindre om, säger näringsministern.

Han menar att en av Sveriges komparativa fördelar är att vi redan jämförelsevis många storbolag per capita, men säger samtidigt att svenska företag inte är tillräckligt bra på att samarbeta.

”Europa är hemmamarknad”

Mikael Damberg konstaterar att vår hemmamarknad inte längre är bara Sverige, utan att den europeiska marknaden är vår hemmamarknad, inte minst i en alltmer digitaliserad värld. Klarar inte Europa att möta behoven på en digitaliserad marknad så kommer företagen att flytta någon annanstans.

– Det får inte bli en diskussion om att svenska företag inte får vara utomlands, säger han. Företag som Spotify kommer inte växa över tid om de inte växer i andra länder.

För att klara utmaningarna hävdar näringsministern att det, förutom ökad digitalisering och bättre kopplingar till utbildning och skola, krävs ökade och smarta offentliga investeringar, bättre infrastruktur och fler bostäder.

200 000 mjukvaruutvecklare

Martin Lorentzon grundade Spotify som nu har över 100 miljoner användare i hela världen.

– Man måste se helheten kring trender i samhället, det vill säga globalisering, urbanisering och digitalisering, säger han. Ska företagen lyckas framöver måste de vara globala plattformar.

Spotify är själv plattformsoberoende och kan användas på över 250 plattformar.

– För att förstå hur det fungerar krävs mjukvarukompetens. Vi måste ha fler kunniga utvecklare, säger Martin Lorentzon och menar att det behövs 200 000 mjukvaruutvecklare bara i Sverige.

”Skolan viktigast”

Mikael Damberg hänvisar till skolan och säger att det behövs mer matematik och ett bättre teknikämne för att få fram fler mjukvaruutvecklare. Han återkommer också till samarbetet mellan små och stora företag.

– Men de bästa matematikerna och naturvetarna blir ju inte lärare, säger Moderaternas ekonomiske talesperson Ulf Kristersson.

– Vi måste se till att lärarna får en bra arbetssituation. Det är det absolut viktigaste, säger Mikael Damberg.

– Vi måste lösa det som jag har påpekat, säger Marin Lorentzon. Skolan är det absolut viktigaste.

Halvera marginalskatten

Spotify har haft stora problem med att rekrytera och framför allt behålla arbetskraft i Sverige. Kompetensen finns inte i Sverige, varför de vänder sig utomlands, men marginalskatterna och de höga bostadskostnaderna ställer till problem. Framför allt skatterna får medarbetare att vilja bli omplacerade till bland annat New York och London.

– Marginalskatten måste halveras, säger Martin Lorentzon som säger att bara Spotify lätt skulle kunna anställa 2 000 till bara i Sverige om marginalskatten var lägre.

– Vi är bra på startup-företag och vi har många storbolag. Vår stora utmaning är att få dem att kroka arm, säger Mikael Damberg.

Personaloptioner

Martin Lorentzon vill att Spotify ska kunna vara kvar i Sverige. Men för att kunna attrahera arbetskraft vill han också kunna erbjuda fungerande personaloptioner. På så sätt skulle han kunna få människor att stanna på jobbet i 15 år, tror han.

– Det blir digital guldklocka, säger han.

Mikael Damberg håller inte med. Förvisso tycker han att det han kallar skatteoptioner är intressant, men han tror inte det är en lösning.

– Vi måste skapa system där människor känner att de skriver på ett samhällskontrakt. Vi kan inte ha system där vissa, de rikaste, har skattesystem som inte alla har, säger han.

– Men det är väl fantastiskt om jag som företagsledare vill dela med mig av min vinst till mina medarbetare. Det skulle ju snarare minska klyftorna än öka dem, avslutar Martin Lorentzon.

Vid seminariet deltog bland annat även forskaren Martin Andersson, som även deltog i ett annat seminarium som Arbetsmarknadsnytt har skrivit om tidigare .

#Företagsamhet#Skatt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist