AMN_7-4
Foto: TT

Många strejkvarsel – men avtalen inom märket

Publicerat av Daniel Mellwing

När industrins parter lyckades komma överens i slutet av mars trodde många att det skulle bli en lugn avtalsrörelse. Sett till utbrutna konflikter har det kanske varit så. Men skrapar man på ytan framträder en annan bild. En rad strejkvarsel har lagts och tonläget har bitvis varit hårt och irriterat. Men hittills har samtliga avtal hamnat inom märket.

Årets avtalsrörelse har präglats av en hel del varsel. Inte ens en vecka efter att industrin satte märket på 6,5 procent över tre år valde Hotell- och restaurangfacket, HRF, att rikta strejkvarsel mot ett 20-tal hotell runt om i landet. Oron var stor och osäkerheten påverkade sannolikt företagen i form av avbokningar och annat. Även hot om konflikt innebär stora kostnader.

– De stora kostnaderna är inte bara konfliktdagarna, det är stora kostnader före och efter en konflikt. Fem månader efter byggkonflikten förra året hade företagen väsentliga problem, sade Nils Karlson, vd på Ratio, nyligen under ett seminarium.

Olika tolkningar av märkets innehåll

Framför allt var HRF och Visita oense om hur märket skulle tolkas. Visita betonade att märket är 6,5 procent på tre år, och att allt därutöver kräver motvaluta så att totalen hamnar inom industrins kostnadsram. HRF var av en annan åsikt.

– Industrins märke är lite flytande. Det är 6,5 procent, plus låglönesatsningen, sade HRF:s avtalssekreterare Per Persson, vid tillfället.

Strejken avvärjdes dock i sista stund och enligt arbetsgivarna hamnade avtalet inom märket.

– Det är glädjande att ytterligare ett löneavtal har landat inom märket, den av industrin satta kostnadsnormen om 6,5 procent på tre år, kommenterade Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv.

Att märket är 6,5 procent över tre år har också bekräftats av Medlingsinstitutet under årets avtalsrörelse.

– Vårt uppdrag är att värna industrimärket. Det är angivet till 6,5 procent på tre år, markerade Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson.

Men fackförbunden inom LO har fortsatt att hävda att märket är 6,5 procent plus en så kallad låglönesatsning . ”Det kan inte ha undgått någon att de avtal som träffades inom industrin och handeln innebar ett avtal på 6,5 procent plus en låglönesatsning för alla som tjänar under 24 000 kronor”, betonade LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en debattartikel för en tid sedan.

Många varsel - men avtalen har landat på märket

Fackförbunden Fastighets och Seko har tagit till konfliktvapnet ett flertal gånger under årets avtalsrörelse. Exempelvis riktade Fastighets varsel mot Ringhals kärnkraftverk och Volvo. Seko varslade inom bland annat spårtrafiken , telekomsektorn och städbranschen .

Almega var tydliga när det handlade om låglönesatsningen:

– Vi är beredda att komma överens med Fastighets och Seko om en låglönesatsning, men det får inte ske på ett sådant sätt att det märke som industrin satt spräcks, upprepade Anna-Karin Hatt.

Till slut kom parterna överens om avtal inom märket och strejkerna blåstes av . Enligt arbetsgivarna har nyckelordet varit motvaluta.

Också på måleriområdet har det varit stökigt. Målareförbundet varslade på kort tid om fyra strejker, trots pågående medling. Måleriföretagen svarade med spegellockouter. Tonläget var bitvis högt och irriterat, men till slut avvärjdes även dessa strejkhot.

Modellen där industrin går först och normerar för övriga avtalsområden har alltså satts ordentligt på prov i årets avtalsrörelse. Men än så länge har modellen hållit. Hittills har samtliga avtal hamnat inom märkets 6,5 procent på tre år.

”Vi har lyckats avvärja alla strejkvarsel, som annars hade drabbat både det svenska näringslivet och allmänheten hårt, sade Anna-Karin Hatt, vd Almega, vid tiden då fem av fem strejker hade avvärjts på Almegas områden.

Fortfarande oenighet kring märkets innehåll

Sedan dess har ytterligare varsel dragits tillbaka, senast på städområdet där en strejk annars skulle ha brutit ut den 8 juni. Enligt Almega hamnade det samlade avtalsvärdet inom märkets 6,5 procent på tre år eftersom det branschvanetillägg som finns i städbranschen inte höjs, utan fryses på 2016 års nivå under hela avtalsperioden. Men Seko och Fasighets uttryckte sig inte så.

– Vi är nöjda med uppgörelsen. Vi har med den låglönesatsning som är LOs gemensamma krav. Den är värd 83 kronor och vi har inte behövt sälja av något på avtalet för att få med den, sade Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets och Mats Ekeklint, avtalssekreterare Seko, i ett gemensamt pressmeddelande när varslen drogs tillbaka.

Blir resten av avtalsrörelsen en lugn resa? Kanske, men det som fortfarande skapar förvirring är den splittrade synen, eller retoriken, kring märkets innehåll mellan LO-förbund och arbetsgivare. Inte minst återstår förhandlingar på området tvättindustri mellan LO-förbundet IF Metall och Innovations- och Kemiarbetsgivarna, där låglönesatsningen återigen kan komma upp på bordet. Det avtalet löper ut den sista juni.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-06-12 - 23:50