Eva Glückman© Orlando G Boström
Foto: Orlando G Boström

"Många företag har försvunnit"

Publicerat av Daniel Mellwing

Facken inom industrin anser att förutsättningarna inför kommande avtalsrörelse är samma som förra året. Men Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och möbelföretagen och Grafiska företagen, varnar för en avmattning i världsekonomin och i Sverige. "Problemet är att vi genom åren har haft alldeles för höga löneökningar, till slut hamnar vi i en ohållbar situation", säger hon.

Industrifackens krav på 2,8 procents löneökningar bekymrar Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och möbelföretagen och Grafiska företagen. Det finns ett gap mellan fack och arbetsgivare, betonar hon.

– När de kom med de här kraven blev det tydligt att vi har väldigt olika syn på hur saker och ting ser ut i Sverige, men också ute i omvärlden. Vi lever i två olika världar, säger hon.

Att Facken inom industrin ställer samma krav (2,8 procent i ettåriga avtal) som förra året vid den här tidpunkten är naturligt, enligt Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket. ”Det kanske verkar tråkigt, men vi tror att det är klokt. Vår bedömning är att förutsättningarna är så lika att kraven bör ligga på samma nivå som sist”, sade han i samband med att kraven presenterades för ett par veckor sedan.

Men Eva Glückman håller inte med om den lägesbeskrivningen.

– Visst, det går bra för många företag i Sverige. Men samtidigt ser vi att det har påbörjats en avmattning i världsekonomin, och även i Sverige, säger hon.

Vissa industribranscher har det oerhört tufft just nu, betonar hon. Inte minst de grafiska företagen kämpar för sin överlevnad.

– Tryckerier och företag på infomediasidan har verkligen fått vara med om en lång och tuff resa i och med digitaliseringen och andra förändringar som har skett. Många företag har försvunnit, de har gått i konkurs. Företagen som är kvar är väldigt måna om att löneökningarna inte blir för höga, säger hon.

Även om det går bättre för trä och möbelföretagen så är utrymmet för löneökningar begränsat, enligt Eva Glückman.

– Problemet är att vi genom åren har haft alldeles för höga löneökningar, till slut hamnar vi i en ohållbar situation. Det handlar inte om att vi vill sänka lönerna, som facken ibland säger, utan om att vi måste ha en annan löneökningstakt än tidigare. Vi måste växla ned ordentligt, säger hon.

Det är stora skillnader mellan branscher. De företag som verkar på den inhemska marknaden har det lättare än företagen som exporterar. Det finns husföretag som bygger rätt mycket i Sverige och för dem går det rätt bra, betonar hon.

Samtidigt är Sverige ett litet land som är extremt beroende av omgivningen. Både företag inom det grafiska segmentet och företag på trä- och möbelsidan möter konkurrens utifrån, bland annat från de baltiska staterna, påpekar hon.

– Det som sker i omvärlden styr vilka priser vi kan sätta på våra produkter när vi säljer och exporterar. Vi kan inte sätta höga priser när vi konkurrerar med länder som har helt andra arbetskraftskostnader, säger hon.

Att höja priserna för produkter som säljs på världsmarknaden är alltså inget alternativ. En för hög löneökningstakt innebär att svenska företag tappar marknadsandelar, betonar hon. Dessutom efterfrågar hon större flexibilitet i avtalen, till exempel när det gäller arbetstider.

– Åker man till exempelvis Polen och tittar på deras produktion märker man ganska snart att det inte är något fel på kvaliteten, designen och så vidare. De gör ett jättebra jobb, så vi konkurrerar verkligen med dem. Skillnaden är att de har ett betydligt lägre löneläge än vad vi har, säger hon.

För att klara högre löneökningar kommer företagen tvingas dra ned på investeringar vilket får konsekvenser längre fram. Det händer redan i dag, menar hon.

– Svenska företag drar sig för att köpa maskiner som på sikt kan öka produktiviteten. Det blir en negativ spiral, säger hon.

Enligt Eva Glückman är parterna inom industrin i grunden överens om att den konkurrensutsatta industrin ska gå först och normera för andra branscher, och att konkurrenskraften ska vara i fokus.

– Men har vi lite olika bilder av hur vi bibehåller och stärker konkurrenskraften, säger hon.

Däremot kommer LO-samordningen att ställa till problem i förhandlingarna, enligt Eva Glückman. LO-förbunden har enats en låglönesatsning som egentligen innebär att det finns två märken, ett i krontal och ett i procent, betonar hon.

– Det är positivt att LO har lyckats få ihop samordningen och att de är överens om att industrin ska sätta märket. Det skulle kunna tala för att det blir en lugnare avtalsrörelse.

Men innehållet i samordningen ökar konfliktrisken, betonar hon.

– Det blir en extra uppförsbacke i förhandlingarna. Vi kommer inte att acceptera en konstruktion som innebär att man på vissa ställen får mer än märket. Vi har ett Industriavtal, och det ska sättas i procent, säger hon.

Läs mer:

Weihe” ”Inget självändamål att LO är samordnat”

LO-krav utmanar industrinormen

Facken inom industrin kräver 2,8 procent

Alla industrifack köper inte LO:s låglönesatsning

Fackens lönekrav oroar industriföretagare

LO-förbunden går fram med gemensamma avtalskrav

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-11-14 - 15:18  #Avtalsrörelse #LO #Lönebildning