Byggnadsarbetare strejkar.
Foto: Tomas Oneborg/TT

Målareförbundet varslar om strejk för tredje gången

Publicerat av Daniel Mellwing

Måleriföretagen har i dag som ett direkt svar på Målareförbundets utökade strejkvarsel under gårdagen varslat om spegellockout. Målareförbundet var inte sena att reagera. Nu på morgonen har de varslat om strejk för tredje gången.

I dag har Måleriföretagen återigen varslat om spegellockout som träder i kraft den 29 maj om ingen lösning nås innan dess. Åtgärden är ett direkt svar på Målareförbundets utvidgade strejkvarsel som lades under gårdagen. Målareförbundets andra varsel berör ett 20-tal företag.

– När Målareförbundet nu – mitt under pågående medling – går in och trappar upp konflikten ytterligare måste vi göra allt vi kan för att ta tillvara våra medlemmars intressen. Att göra en spegellockout är därför nödvändigt, säger Björn Hellman, vd på Måleriföretagen, i en kommentar.

”Spegellockouten är en neutraliseringsåtgärd för de företag som redan omfattas av varslet och innebär ingen upptrappning av konflikten”, skriver Måleriföretagen i ett pressmeddelande.

Men Målareförbundet gör en annan tolkning och har nu på morgonen, för tredje gången, varslat om strejk och blockad. Denna gång riktas stridsåtgärderna, som kan bryta ut den 30 maj, mot företaget Skellefteå Måleri & Golv AB.

– Tiden går, vi är frustrerade och vill få till ett avtal, sade Peter Sjöstrand, Målareförbundets vice ordförande till Arbetet, under gårdagen.

Medling pågår och än så länge har inga stridsåtgärder brutit ut. Björn Hellman anser att Målareförbundet använder konfliktvapnet alldeles för lättvindigt.

– Jag kan bara beklaga att Målareförbundet, som ju är ett erkänt stridslystet fackförbund, väljer att ta fram stridsyxan så snart de inte får som de vill. Konflikten är något som kommer att drabba många företag och det är ingen i måleribranschen som tjänar på Målareförbundets agerande. En strejk har bara förlorare, säger han i en kommentar.

Tvisten rör bland annat oenighet om arbetstidens förläggning och att parterna har olika syn på märkets innehåll. Målareförbundet kräver att LO:s så kallade låglönesatsning ska läggas utöver märkets 6,5 procent på tre år, medan Måleriföretagen anser att allt utöver märket måste betalas med motvaluta så att totalen hamnar inom de 6,5 procenten.

Det första strejkvarslet bryter ut på måndag om ingen lösning nås innan dess.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-05-17 - 15:51  #Avtalsrörelse #Konflikt