Tord Smetana, Smetana Måleri
Foto: Samuel Pettersson/TT

– Det har varit rena trakasserierna och hämndaktionerna från det lokala facket här uppe, säger Tord Smetana om Målareförbundets agerande.

Målareförbundet på väg att krossa företag

Publicerat av Anders Carlsson

Efter sju månader ger han upp, samtliga anställda i måleriföretaget sägs upp. De ständiga konfrontationerna från det lokala facket gör att Tord Smetana inte ser någon möjlighet att driva företaget vidare i nuvarande form.

– Jag blir tårögd av allt stöd jag fått, ryggdunkningar, pepp och uppmuntran att jag inte ska ge upp. Det är fantastiskt.

Tord Smetana får nästan svårt att kontrollera rösten när han berättar om all den uppmuntran som strömmat in sedan han gått ut och berättat om den drygt halvårslånga konflikten med Målareförbundet. En konflikt som nu lett fram till beslutet att säga upp alla anställda i det företag han har drivit sedan 1989.

– Till slut tog det stopp. Jag kände att det är ohållbart, det här. Det har varit rena trakasserierna och hämndaktionerna från det lokala facket här uppe.

Vägrade godta uppsägning

Vi tar det från början.

I höstas sinade orderingången vilket gjorde att ett par av den tio personer starka personalstyrkan måste sägas upp på grund av arbetsbrist. Det visade sig då att den senast anställde även var skyddsombud på företaget, utsedd efter påtryckningar från det lokala Målareförbundet. Facket vägrade att godta uppsägningen vilket skapade en begynnande konflikt. Samtidigt uppdagades att Smetana Måleri av misstag hade betalat en lärling för låg lön. Varken lärlingen eller företaget hade reagerat och när misstaget uppmärksammades betalades de resterande pengarna omedelbart ut.

Lärlingen, som inte var fackansluten, var nöjd men Målareförbundet drev trots det saken vidare med ett skadeståndskrav.

– Vi skulle betala 100 000 kronor för ett misstag som vi dessutom omedelbart rättat till, säger Tord Smetana.

Sänkt skadestånd

Det blev centrala förhandlingar där både fack och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen deltog och som slutade i att skadeståndskravet sänktes till 20 000 kronor.

Det var en motgång som det lokala facket inte tog lätt på. Enligt Tord Smetana startade efter det en regelrätt kampanj där ingenting var för smått för att inte föranleda krav på förhandlingar och hot om nya skadestånd.

– Jag vet att det fanns ett uttalande om att ”vi ska sätta dit Tord”. Jag har inte tidigare haft dåliga relationer till facket, har inga anmälningar från min egen personal utan allt har fungerat bra under de trettio år som jag har drivit företaget. Men av någon anledning blev det personligt mot mig, jag blev en hackkyckling.

”Trakasserier”

De återkommande propåerna från facket, Tord Smetana kallar det trakasserier, gjorde att allt mer tid gick åt till att bemöta dem. Merparten av de olika förhandlingarna, ofta på central nivå, gick företagets väg vilket inte minskade fackets förföljelse. I sin tur gjorde det att affärer och kundkontakter blev lidande och även arbetsmiljön bland personalen påverkades.

– Jag fick ju bara syssla med destruktiva grejor istället för att ta hand om medarbetarna och jaga in nya uppdrag. Det klart att det blev ett arbetsmiljöproblem, säger han.

Till slut var situationen ohållbar. Tord Smetana beslöt att säga upp alla anställda. Tanken är nu att Smetana Måleri blir ett förmedlingsföretag som tar in uppdrag och lägger ut jobben på de tidigare anställda vilka i sin tur startat egna företag.

Det har inte varit ett lätt beslut att fatta, främst av omsorg om de anställdas trygghet.

– Jag hoppas att det kan ge mig arbetsro. Jag slipper vara rädd för skadeståndskrav varenda dag. Avtalet med Målareförbundet kan sägas upp och jag kan ägna mig åt att vara företagare igen. Vi företagare är faktiskt människor vi också och en sådan här situation går inte att ta i längden.

Många känner igen sig

Det visar sig att Tord Smetanas situation inte är unik. Responsen från andra företag i regionen har varit kraftfull, många känner igen sig och vittnar om en i många stycken hård och företagarfientlig ton från fackligt håll. Thomas Lundsten var tidigare regional förhandlare på Måleriföretagen och känner till både det enskilda fallet och situationen i stort.

Thomas Lundsten Måleriföretagen

– Facket förbehåller sig hela tiden rätten att direkt kräva skadestånd, oavsett vad ärendet gäller, säger Thomas Lundsten, som tidigare var regional förhandlare vid Måleriföretagen.

– Vill man lösa ett problem eller vill man söka en konflikt? Tyvärr väger det över till den hårda vägen och facket förbehåller sig hela tiden rätten att direkt kräva skadestånd, oavsett vad ärendet gäller, säger han.

– Vi har också sett att det är en generellt sett hårdare attityd från fackets sida här uppe i norr. Vi gjorde en undersökning som visade att norr om Sundsvall var det en oproportionerligt stor andel företag som varslades och togs ut i konflikt, jämfört med södra Sverige, berättar Thomas Lundsten.

Både Tord Smetana och Thomas Lundsten menar att kollektivavtalen är bra och skapar en grundtrygghet för både anställda och arbetsgivare. Men då ska de också hanteras väl och inte bli ett vapen som tas till i tid och otid.

– Jag vill egentligen inte tvivla på den svenska modellen. Men det klart att min tilltro till den har fått sig en törn, säger Tord Smetana.

– Jag tänker inte ge upp. Det jag har gått igenom kan ploga för andra företag här uppe så att vi får bättre gehör för våra frågor, avslutar han.

Arbetsmarknadsnytt har sökt Målareförbundet.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-03-29 - 15:06  #Konflikt #Kollektivavtal