Utbildningsjobb förhandlingar
Foto: Henrik Montgomery / TT, Leif R Jansson/TT

Lösning för nyanlända inom räckhåll

Publicerat av Daniel Mellwing

I dag drar förhandlingar mellan fack och arbetsgivare igång om hur nyanlända ska komma i arbete snabbare. Förhoppningen är att lösningar på branschnivå ska vara på plats innan årsskiftet, berättar Anders Weihe, förhandlingsledare för branschorganisationerna på arbetsgivarsidan.

– Vi har satt ut ett antal förhandlingstillfällen och har en enighet med facken om att något måste göras. Om vi inte är överens med motparterna under det här året, då tror jag inte att det blir något, säger Anders Weihe.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla som leder LO-förbundens avtalsdelegation håller med.

– Det här är inte särskilt svårt utan handlar bara om vad man vill. Antingen är vi överens om vad vi vill och då ska vi kunna lösa det här inom ett par månader, eller också är vi inte överens och då blir det inget, sa han nyligen till tidningen Arbetet.

Anders Weihe berättar att förhandlingarna är uppdelade i två steg. Den första förhandlingen handlar om att parterna ska enas om principerna för en ramöverenskommelse som kan tillämpas inom respektive bransch. I steg två måste parterna enas om vilka gemensamma krav som ska ställas på regeringen.

– Det är ju möjligt att några delar behöver lagstöd och då måste man också ha en politisk förankring, säger han.

Teknikföretagen har tidigare presenterat förslag om etableringsanställningar som i korthet innebär lägre trösklar i form av minskat krångel för företagen, lägre kostnader att anställa och att staten är med och bidrar. LO har presenterat förslag på så kallade utbildningsjobb , där tanken är att personer med låga kvalifikationer ska kunna kombinera arbete och utbildning tills de kommit ikapp kunskapsmässigt.

Var sitter de främsta knutarna för att komma överens?

– Jag är ganska optimistisk. Kring grunddragen tycker jag att det finns en ganska stor samsyn. Men det är ju alltid i detaljerna som problemen uppstår, säger Anders Weihe.

– Jag har tidigare sagt att det ska vara möjligt att ha en etableringsanställning under max tre år. Vi ska också förhandla med regeringen om att bolagen inte ska belastas med lönebikostnader och skatt, fortsätter han.

Anders Weihe tror att det kan uppstå diskussioner kring undanträngningseffekter.

– Det kanske man måste acceptera i viss mån. Skulle det stå i vägen för att lösa frågan skapar vi bara ett ännu större problem med 300 000 människor som inte kommer in på arbetsmarknaden, säger han.

LO-sidan trycker mycket på vikten av utbildningsinslag i den här typen av anställningar. Hur ser du på det?

– Vi är nog överens om att vi behöver hitta en konstruktion där det finns utrymme för svenska för invandrare inom ramen för systemet. Vi kanske måste lägga utbildningen så att den kan kombineras med att man är på arbetet. Det förutsätter att kommunerna anordnar sfi ute på företag eller i närheten där det finns en tillräckligt stor grupp etableringsanställda. Det här ska kanske inte bara ske på arbetstid, men kanske inte heller enbart på fritid, säger han.

Däremot är han kritisk till en massa andra utbildningskrav. Huvuddelen av lärandet ska ske på arbetsplatsen, betonar han.

– Krånglet för arbetsgivarna måste minimeras. Dagens situation där hälften av de nyanlända kan gå flera år utan arbete är inte hållbar. Vi måste ha ett enkelt system, annars kommer det inte leda till så många anställningar, säger han.

Men det går att foga samman modellerna från respektive sidor?

– Ja, men jag tänker inte sitta och kompromissa sönder, utan det måste vara enkelt. Visst, vi måste förbättra utbildningssystemen i grunden, folk måste lära sig att läsa, skriva och det måste finnas möjligheter till fortbildning för äldre. Men det är orealistiskt att tro att skolvägen är det sätt som en 40-åring, som inte har gått grundskolan, ska komma in på arbetsmarknaden, säger han.

Anders Weihe betonar ytterligare en gång att utgångspunkten i förhandlingarna är förslaget om etableringsanställningar.

– Jag förhandlar inte utifrån andras utgångspunkter, däremot måste jag väga in andras synpunkter. Om vi inte kan enas så är det väldigt tragiskt, men vi hamnar inte i en konfliktsituation, avslutar han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-10-06 - 18:40  #Integration