Logo
Logo
Nyhet27 november 2018 - 11:11

LO:s prognos: Löneökningarna bromsar in

Det blir inte lågkonjunktur än, men Sverige har passerat toppen av högkonjunkturen. Det menar LO-ekonomerna som idag presenterade sin rapport om ekonomiska utsikter. Viktigaste uppmaningen: följ inflationsmålet.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Det var en något försiktigare prognos än tidigare som fyra LO-ekonomer presenterade på en pressträff under tisdagsförmiddagen.

– Man kan fråga sig om Europa är på väg mot en avmattning, sa Håkan Hellstrand och menade att tillväxttalen blir lägre i år och nästa år.

Han räknade upp ett antal orosmoment som skulle kunna komma att påverka konjunkturen, som brexit och den italienska ekonomin. Han menade också att den expansiva finanspolitiken med skattesänkningar i USA och räntesänkningar nu ebbar ut.

– Sammantaget är det en mer dämpad bild av omvärldens ekonomiska aktivitet, sa han.

Investeringarna spelar stor roll

Vad gäller Sverige menade Håkan Hellstrand att investeringarna spelar stor roll för hur det kommer att se ut framöver. Hittills har konsumtionen och bostadsinvesteringarna dragit mycket i tillväxttakten. Men nu minskar bostadsinvesteringarna och övriga investeringar mattas av. Nästa år blir det istället nettoexporten som bidrar till tillväxten samtidigt som vinsterna i tjänsteproduktionen faller.

– Det innebär att det som vi betraktar som en väldigt stark arbetsmarknad för närvarande kommer att svalna. Vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur och kommer få en betydligt lugnare utveckling, sa Håkan Hellstrand.

– Men det är inte frågan om någon lågkonjunktur än, sa han.

Tillväxten dämpas

Enligt LO:s prognos kommer tillväxten på arbetsmarknaden dämpas och ökar endast med 0,6 procent under nästa år. Arbetskraften fortsätter att öka, men även där sker en dämpning. Sammantaget menar att LO att Sverige nu har bottnat med en arbetslöshet på sex procent. Nästa år kommer arbetslösheten öka till runt 6,5 procent.

– Det är oroande att vi trots högkonjunktur inte har lyckats trycka ner arbetslösheten mer än så, sa Håkan Hellstrand.

Enligt Anna-Kirsti Löfgren kommer inte arbetskraftsbristen att hindra att arbetslösheten ökar. Men hon poängterade att det fortfarande finns människor med bra utbildning inskrivna på Arbetsförmedlingen. Nästan 200 000 av de inskrivna har minst en gymnasieutbildning.

Samtidigt menar hon att en hög arbetskraftsbrist leder till att arbetsgivarna sänker kraven och att det utbildas till fler yrken.

– Det behövs kanske lite högt tryck för att de som har låga kvalifikationer ska få en chans, sa hon samtidigt som hon påtalade att många är för högkvalificerade för de jobb de har.

– Här finns en potential att anställa ur, sa Anna-Kirsti Löfgren.

Matchningsproblem kan inte förklaras

LO-ekonomerna är inte oroliga för att arbetsmarknadsläget ska hindra sysselsättningen på kort sikt. Men de menar att det finns matchningsproblem som ställer till det och att det är svårt att förklara vad en del av de problemen beror på. Därför har de inte heller några förslag till lösningar.

– För att avhjälpa matchningsproblemen måste vi förstå vad de beror på, sa Anna-Kirsti Löfgren.

LO-ekonomerna har även tittat på löneutvecklingen. De konstaterar att lönerna har höjts långsamt i den industrialiserade världen de senaste åren.

– Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur ökar lönerna långsammare nu än tidigare, sa Sebastian de Toro.

Han menade att det finns flera förklaringar till det. Det handlar om att det fortfarande finns lediga resurser i form av arbetskraft, det har skett en långsammare produktivitetsutveckling under åren efter finanskrisen, det finns låga inflationsförväntningar och inte minst är det en förändrad sammansättning av arbetskraften med fler nyanlända och unga.

Måttliga löneökningar

Därför kommer det inte heller bli några stora löneökningar framöver, prognosticerar LO.

– Lönerna är på väg upp, men i måttlig takt, sa Sebastian de Toro.

Löneutvecklingen i den offentliga sektorn kommer gå långsammare än i privat sektor, tror LO.

– Det är helt enkelt för att det är mindre marknadseffekter i offentlig sektor, sa Sebastian de Toro.

LO tror på en löneutveckling på 2,6 procent för hela ekonomin under 2018 och att motsvarande siffra blir 2,8 procent 2019. Samtidigt tror LO-ekonomerna på en fortsatt låg produktivitetsutveckling.

Men även Sebastian de Toro påtalade att det finns resurser i form av arbetskraft att hämta.

– Vi tror att bristen på arbetskraft är något överdriven, sa han.

Han poängterade att, förutom att det finns en stor mängd välutbildade inskrivna på Arbetsförmedlingen, också finns resurser att hämta från övriga Europa. Dessutom förklarade han att många av dem som idag arbetar deltid borde kunna gå upp till heltid.

Bra med högt tryck

Åsa-Pia Järliden konstaterade att det fortfarande finns möjligheter att pressa arbetslösheten. Ett sätt att göra det, menade hon, var att öka lönerna fortfarande. Men hon poängterade att ett högt tryck på arbetsmarknaden är bra.

– Till exempel är ungdomsarbetslösheten den lägsta än den har varit under hela 2000-talet och sysselsättningen för nyanlända går snabbare nu, sa hon.

En viktig poäng för LO-ekonomerna är att räntan inte bör höjas för tidigt. Och de vill att Sverige klarar inflationsmålet på två procent.

– Det är ett väldigt viktigt mål för parterna när de förhandlar om löneökningar, sa Åsa-Pia Järliden.

#Konjunktur#Lön
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist