Logo
Logo
Nyhet2 juli 2020 - 11:07

LO:s ordförande: Vore tjänstefel att inte närma sig S

Ett starkt och växande LO. Det är en av Susanna Gideonssons ambition som ny ordförande. Det innebär också att stärka banden till Socialdemokraterna, att inte göra det ”vore tjänstefel”, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson framför LO-borgen
"Skoningslös eller inte, så är det vår uppgift att hela tiden tala om vad politiska beslut betyder för våra medlemmar, för LO-folket", säger LO:s nya ordförande Susanna Gideonsson till Arbetsmarknadsnytt.Foto: Sören Andersson

När Karl-Petter Thorwaldsson aviserade sin avgång från LO:s ordförandepost, drog spekulationerna igång om vem hans efterträdare. Men det spekulerades också i vad denna nya ordförande måste ta sig an vid tillträdet till ”det finaste jobb en arbetare kan få”. En av många uttolkare av framtiden var Stig-Björn Ljunggren. I en krönika i Arbetsmarknadsnytt räknade upp tre områden som krävde en insats. Det handlade om att stärka samordningen, bejaka historien och LO:s betydelse för medlemmarna väl och att vara beredd att gräva upp stridsyxan när det behövs.

Det visar sig nu att han till stora delar blev sannspådd – inte om vem som fick jobbet – men om de kommande arbetsuppgifter som Susanna Gideonsson nu tänker ta sig an. Enligt sin egen programförklaring tänker hon bli ”skoningslös om S inte driver en sann S-politik”.

– Ja, vi måste ha en politik som gynnar arbetarna, alltså vanligt folk här i Sverige. Skoningslös eller inte, så är det vår uppgift att hela tiden tala om vad politiska beslut betyder för våra medlemmar, för LO-folket, säger hon när Arbetsmarknadsnytt träffar henne.

Kan bli konfrontation med S

LO:s politiska fokus är alltså inriktat på Socialdemokraterna – om inte annat av historiska skäl. Samtidigt kan där bli en konfrontation om partiet försöker förbise den ”makt som kollektiv” som Susanna Gideonsson menar att LO har. Samtidigt visar all tillgänglig statistik att ett medlemskap i LO inte är liktydigt med sympatier för just S. Idag finns LO-folk med hemvist i snart sagt alla de politiska partierna och särskilt Sverigedemokraterna.

– Det stämmer och för oss spelar det roll. Därför är det olyckligt med sympatierna för Sverigedemokraterna som tog fart under flyktingkrisen 2015. Men den politik som SD för gynnar inte löntagarna och framför allt är den på tvärs mot de värderingar som är fackets grundbult: demokrati och allas lika värde. Står man upp för det, då är det bekymmersamt att samtidigt rösta på Sverigedemokraterna. Men majoriteten har över tid röstat på S och de kommer tillbaka igen. Det är jag övertygad om, de hör hemma hos oss.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson och statsminister Stefan Löfven (S). Bilden tagen vid Handels kongress 2015, då Gideonsson var dess ordförande.
Att LO ska närma sig S är en självklarhet för nyvalda ordföranden Susanna Gideonsson, men hon ska också bli ”skoningslös om S inte driver en sann S-politik”. Här tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S).
Foto: Maja Suslin/TT

Du tror inte att fokuseringen på just Socialdemokraterna har bidragit till den generella minskningen av medlemsantalet som sker i LO?
– Nej, det är jag inte etthundra procent säker på. Idag ser vi en ökning av medlemsantalet, visserligen under trycket av coronapandemin, men även i stort. Vår facklig-politiska samverkan med S är unik och det vore tjänstefel av oss att inte använda och stärka den kanalen. Det talas om att det är svårt att engagera unga i facket men det är inga problem – när de väl har ett riktigt arbete, inte bara korta, tidsbegränsade jobb, säger Susanna Gideonsson.

Fokus på trygga jobb

Den förändrade situationen på arbetsmarknaden, som till del rör sig bort från traditionellt fasta anställningar, är något som länge har engagerat Susanna Gideonsson. Under tiden som ordförande i Handels kunde hon peka på att mindre än hälften, 44 procent, av de som jobbar inom handeln var tillsvidareanställda på heltid. Övriga arbetade deltid eller på timmar, en situation som idag även omfattar de flesta branscher och cirka 700 000 personer, hävdar hon.

– Det är en utveckling som är åt fanders. Så kan vi inte ha det. Det är rena daglöneriet och flera steg tillbaka och det drabbar oftast kvinnor men också unga. Att inte veta hur stor lönen blir i slutet av varje månad gör det omöjligt att planera sitt liv, skaffa bostad, bli vuxen. Där finns också en orsak till att den fackliga anslutningen och det fackliga samtalet på arbetsplatserna har minskat. Man vågar inte ta upp diskussioner om vad det än kan röra sig om i rädslan för att bli av med jobbet. Det är raka motsatsen till de trygga jobb som måste vara norm och som allt färre faktiskt har idag.

– Jag kommer som bekant från Västerbotten och där har vi ett uttryckssätt: ”Det är inte mer än rätt”. Det tycker jag är användbart för det är inte mer än rätt att vi ska slippa oroa oss för om jobbet och lönen finns kvar. Det är inte mer än rätt att vi har en skola och en omsorg som fungerar. Det är inte mer än rätt att vi har en schysst arbetsmarknad och ett starkt och solidariskt samhälle. Det är inte mer än rätt att våra medlemmar ska ha det.

Accepterar delar av LAS-utredningen

Knappt två veckor innan Susanna Gideonsson tillträdde som ny ordförande i LO, landade den beramade och av regeringen beställda så kallade LAS-utredningen på borden. Reaktionerna från fackföreningsrörelsen var omedelbara. Fackliga företrädare menade att utredningen innehöll otänkbara förändringar i arbetsrätten, att den skulle komma att montera ner tryggheten i arbetslivet och gav ”10 – 1 till arbetsgivarna”.

I sitt installationstal gick Susanna Gideonsson hårt åt utredningen ”som måste bort från bordet. Ner i papperskorgen”. Samtidigt tillstår hon att det finns delar som går att acceptera, framför allt förslaget om förändringarna i möjligheten att säga upp medarbetare av personliga skäl.

LO:s ordförande Susanna Gideonssons händer
"Det finns inte ett enda hållbart skäl för att politikerna ska lägga sig i", säger Susanna Gideonsson om LAS-frågan.
Foto: Sören Andersson

– Ja, det är en process som har kunnat dra ut under alldeles för lång tid och det gynnar ingen. Men i övrigt, nej, det är som att sätta igång och laga sånt som inte är trasigt. Turordningsreglerna, det är ju sånt som i de allra flesta fall har gått att lösa, särskilt i mindre företag. Över huvud taget hade vi kunnat lösa det här själva, parterna emellan. Vi inom LO har ju inte varit omedvetna om att LAS inte fungerar fullt ut på dagens arbetsmarknad. Men de här förslagen är faktiskt usla.

Det är en tuff retorik som nu ska tas med in i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och som ju måste nå enighet för att det inte ska bli politiska beslut istället. Ger inte det en väldigt kärv start på de diskussionerna?
– Nej, förhandlingar är alltid förhandlingar. Och jag är inte säker på att utredningens förslag blir lag i vilket fall. Men framför allt är det här något som parterna ska ta ansvar för. Det finns inte ett enda hållbart skäl för att politikerna ska lägga sig i. Den svenska modellen har fungerat och tjänat oss väl. Vi kommer att fortsätta ta ansvar för den och för villkoren på arbetsmarknaden i de kommande förhandlingarna.

Två parter, ibland motparter

Relationen till Svenskt Näringsliv är ibland kluven. Samarbetet ska fungera, samtidigt som det också finns konfliktpunkter. I LAS-förhandlingarna blir det om möjligt än mer uppenbart, då parterna har olika åsikter om hur arbetsrätten ska se ut i framtiden, men är överens om att den politiska klåfingrigheten ska motas i grind.

– Vi är två parter, ibland är vi motparter, som i LAS-förhandlingarna och ibland är vi medparter, bland annat i fråga om hur Sverige ska återstarta efter coronakrisen. Men det är vi parter som har ansvaret för utvecklingen på arbetsmarknaden, inte politikerna.

– En av mina främsta målsättningar är därför att stärka vår kraft som part på arbetsmarknaden och i samhället. Vi ska vara relevanta också på en förändrad arbetsmarknad. Men det kräver att vi är en samlad kraft. Förra året sprack samordningen och det är ett mönster som vi måste ändra på.

#Avtalsrörelse#Svenska modellen#LO#Kollektivavtal#Avtalsrörelse#LAS
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist