Logo
Logo
Nyhet16 oktober 2020 - 16:10

LO:s besked: Blir inget LAS-avtal

LO säger nej till ett LAS-avtal mellan arbetsmarknadens parter. Det meddelade LO:s ordförande Susanna Gideonsson på en presskonferens sent på fredagseftermiddagen. ”Efter LO:s beslut finns ingen annan väg än lagstiftningsvägen”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson vid presskonferensen där hon meddelade att LO-styrelsen säger nej till parternas förslag om ändringar i arbetsrätten.Foto: Niklas Svahn/TT

– Dagens besked är inte jätteroligt, sa Susanne Gideonsson och fortsatte:

– Vi hade kanske velat nå lite längre. LO:s styrelse har idag enhälligt beslutat att förkasta förslaget.Vi har verkligen försökt.

LO-styrelsens beslut innebär att de nu kommer att rekommendera LO:s representantskap att rösta nej till det förslag som under natten förhandlades fram mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

Torbjörn Johansson
Foto: Anders Wiklund/TT

– Det har varit konstruktiva och bra förhandlingar, sa LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Vi tror på den svenska modellen på starka parter, sa Susanna Gideonsson och konstaterade att LO nu slutligen har gett upp.

”Djupt beklagligt”

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl säger i en kommentar att det är "djupt beklagligt" att det inte blev någon överenskommelse.

Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

– Svenskt Näringsliv har varit beredda till stora uppoffringar för att komma fram till en helhet som alla parter kan vara nöjda med. Det innebär förstås ett givande och tagande för alla parter. Ingen får allt det man vill. Vi förstår att LO nu har tackat nej till den helhetslösningen, säger han.

Han menar att det är särskilt uppseendeväckande att LO:s styrelse är enig i sitt beslut och konstaterar att det nu inte kommer bli de positiva effekter för en bättre fungerande arbetsmarknad som han hade hoppats på.

PTK säger ja

Även PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt beklagar att LO har avvisat förslaget och menar att det kan bli ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK (som representerar närmare 900 000 privatanställda tjänstemän), där LO står utanför.

Martin Wästfelt
Foto: Ola Hedin

– I formell mening kan det det. Vi är självständiga parter som förhandlar, säger han på en gemensam presskonferens arrangerad av Svenskt Näringsliv och PTK under fredagskvällen.

– Nu får vi fundera på varsin kant hur vi ska gå vidare, säger Mattias Dahl.

Politiken tar över

Efter dagens besked kommer sannolikt den politiska processen ta över. Det innebär, enligt Januariavtalet och januaripartiernas gemensamma budget, att förslagen i den regeringsutredning som presenterades innan sommaren troligen kommer att genomföras.

– Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb. Svenskt Näringsliv är övertygad om att det är en sämre lösning för Sverige och den svenska modellen än om parterna träffat en överenskommelse i enlighet med kompromissen. Men det finns efter LO:s beslut ingen annan väg än lagstiftningsvägen, säger Mattias Dahl.

Liberalernas partiordförande Nyamko Sabuni är besviken.

Nyamko Sabuni
Foto: Jessica Gow/TT

”Jag beklagar att LO sagt nej till det förslag som låg på bordet och inte tog den möjlighet som fanns att skapa nya spelregler som är anpassade efter dagens arbetsmarknad", skriver hon i en kommentar och fortsätter:

”Även om parterna inte kommit överens så kommer arbetsrätten nu att moderniseras – för det finns en bred majoritet i riksdagen. Det är avgörande för att sänka trösklarna så att små företag vågar anställa och så att unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden.”

Även Centerpartiets Annie Lööf beklagar LO:s besked.

Annie Lööf
Foto: Pontus Lundahl/TT

”Idag fanns en historisk möjlighet för arbetsmarknadens parter att sluta ett nytt huvudavtal. Det hade inneburit en mer modern och inkluderande arbetsmarknad. Fler människor skulle kunna gå från utanförskap till jobb och fast anställning. Fler skulle fått en möjlighet till omställning och vidareutbildning", skriver hon i en kommentar och fortsätter:

”Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på ett gemensamt ansvarstagande. Jag välkomnar därför att Svenskt Näringsliv och PTK visar vägen genom förhandlingar och avtal. Organisationer som orkar ta ansvar i svåra situationer är värda respekt.
LO har tyvärr visat sig oförmögna att ta det ansvaret. Det är mycket beklagligt och ett historiskt misstag.”

Fakta: Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Fakta: Så står det i höstbudgeten

Åtgärder för att anpassa arbetsrätten
Regeringentillsatte 2019en utredning för att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls (dir. 2019:17). Utredaren hade i uppdrag att särskilt beakta mindre företags behov av flexibilitet och att ha den svenska arbets-marknadsmodellen som utgångspunkt för sina överväganden och förslag. Utredningen lämnade sitt betänkande den 1 juni 2020 som sedan har remitterats. I Januariavtalet slås fast att om parterna når en överenskommelse om hur LASska reformeras på ett sätt som ger ökad flexibilitet ska regeringen istället lägga förslag i linje med parternas överenskommelse. I annat fall ska regeringen, i enlighet med Januariavtalet, genomföra utredningens förslag.

#LAS#Susanna Gideonsson#LAS#Torbjörn Johansson#LO#PTK#Martin Wästfelt#Svenskt Näringsliv#Mattias Dahl#Januariavtalet#Centerpartiet#Liberalerna#Nyamko Sabuni#Annie Lööf
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist