Lönesamtal
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

Publicerat av TT

Skillnaden mellan män och kvinnors löner var 2018 10,7 procent, enligt Medlingsinstitutet. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med året innan.

”Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter” säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg i ett pressmeddelande.

En stor del av skillnaden beror på vilka yrken man arbetar i, ålder och utbildning. Tar man hänsyn till sådana faktorer återstår en oförklarad skillnad på 4,4 procent mellan män och kvinnors löner.

Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005, medan männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period.

Rapporten är en bearbetning av lönestrukturstatistiken för år 2018 och visar att genomsnittslönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor. Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 46 400 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 600 kronor.

TT

Publicerad av TT den 2019-06-18 - 09:52  #Jämställdhet #Lön