Almedalen2

Lönerna kan inte vara lika

Publicerat av Carl Göransson

Olika sektorer har olika förutsättningar för sin lönebildning och därför kan lönerna inte vara lika. Det var panelens budskap i ett seminarium om lönebildning, som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv anordnade i Almedalen.

En återkommande kritik mot den svenska lönebildningen är att det finns löneskillnader mellan olika sektorer. Lönerna är relativt sammanpressade i kommuner och landsting, samtidigt som de har en något större spridning det privata näringslivet och staten.

Christer Ågren, vice vd på Svenskt Näringsliv, är kritisk mot dem som nu kräver löneökningar som överstiger industrins normering i enlighet med industriavtalet.

– Varför har vi tre sektorer med olika lönebildning? Är det en naturlag att det ska vara sammanpressat i kommuner och landsting, och större lönespridning i staten och privata näringslivet? Man har prioriterat resurserna annorlunda i kommuner och landsting än vad man gjort i privata näringslivet. Hela den här debatten är en gigantisk kritik från de egna, det vill säga politikerna, som har skapat en lönestruktur som ger problem för de anställda, sade Christer Ågren.

Under seminariet diskuterades också trenden med fler sifferlösa kollektivavtal på arbetsmarknaden, det vill säga kollektivavtal utan reglerade lönenivåer. År 2015 beräknas drygt 900 000 arbetstagare omfattas av sifferlösa kollektivavtal, enligt den statliga myndigheten Medlingsinstitutet. Det är cirka 25 procent av alla arbetstagare och drygt en halv miljoner mer än 2012.

 

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-07-01 - 19:55