AMN_SFB1
Foto: Julia Engsröm/TT

Löneökningar försvårar för svenska småföretag

Publicerat av Carl Göransson

Det går allt bättre för svenska småföretag. Samtidigt anser flera företagare att höjda löner, kompetensbrist och ökade arbetsgivaravgifter skulle slå hårt mot den egna verksamheten. Det framgår av årets småföretagsbarometer.

Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader de största tillväxthindren, enligt de företagare som har intervjuats i årets upplaga av småföretagarbarometern. Många småföretagare känner en oro inför ökade lönekostnader och drygt sju av tio småföretagare anger att högre arbetskraftskostnader är ett hinder för fortsatt expansion.

Även den ökade politiska osäkerheten kring kommande skattehöjningar och höjningar av arbetsgivaravgiften är problematiska, enligt flera företagare.

Samtidigt ser många småföretag också ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och cirka sju av tio småföretagare ser goda möjligheter att växa. Många företag har fått en ökad omsättning under 2014 och nästan fyra av tio småföretag har tvingats tacka nej till inkommande order på grund av kapacitetsbrist.

– Det är väldigt roligt att se att så många småföretagare är optimistiska inför framtiden. Samtidigt måste man nog vara det som småföretagare. Men, småföretagarna upplever också en del hinder för att kunna expandera sin verksamhet, vilket oroar, säger Günther Mårder, vd för Företagarna

Småföretagarbarometern omfattar 4 000 småföretagare inom det privata näringslivet med 1 till 49 anställda och presenteras av organisationen Företagarna.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-18 - 19:58  #Konjunktur