LO klar
Foto: Robin Haldert / TT

LO: Trumps politik ett hot mot svensk export

LO:s ekonomer spår en stark konjunktur framöver. Men utmaningarna är flera, inte minst när det gäller kompetensbrist och den osäkerhet som uppstått efter det amerikanska presidentvalet. "Stora ekonomiska störningar globalt skulle givetvis innebära sämre förutsättningar för svensk export", sade Ola Pettersson, chefsekonom LO.

Planen var att prognosen skulle publiceras tidigare i november, men utfallet i det amerikanska presidentvalet krävde nya analyser, enligt LO:s ekonomer.

– Utfallet överraskade många, inklusive oss. Av särskild vikt för Sveriges del är handelspolitiken. Trump gick till val på en tydlig handelsagenda som innebär stora förändringar jämfört med tidigare. USA har sedan andra världskriget varit drivande kraft för frihandel och globalisering. Så lär inte vara fallet framöver, sade Ola Pettersson, chefsekonom LO, när konjunkturprognosen ”Ekonomiska utsikter” presenterades.

Under valkampanjen hävdade Trump att Kina manipulerar valuta, stjäl intellektuell egendom och det har förekommit förslag på strafftullar.

– Sker det skulle det innebära ett regelrätt handelskrig mellan två ekonomiska stormakter och ge stora ekonomiska störningar. Det skulle givetvis innebära sämre förutsättningar för svensk export. Många saker är i nuläget svårbedömda, men riskerna är definitivt större efter presidentvalet.

LO:s prognos skiljer sig inte avsevärt från den föregående, eftersom effekterna av Trumps politik först lär märkas på längre sikt. Organisationens ekonomer spår att Sveriges BNP ökar med 3,2 procent i år och 2,4 procent under 2017.

– Efter ett knackigt första halvår ser vi nu starka konjunktursignaler. Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer pekar uppåt för tredje månaden i rad och industriföretagens förväntningar är de högsta sen maj 2011. Mot bakgrund av detta känner vi oss stärkta i vår syn om en fortsatt stark konjunktur framöver, sade Lars Ernsäter, LO-ekonom.

Samtidigt blir det grundläggande problemet på arbetsmarknaden allt tydligare, påpekade Ola Pettersson. Många arbetslösa, ofta nyanlända, saknar de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar.

– Vi har ingen situation av arbetskraftsbrist, utan av kompetensbrist. Det fundamentala problemet på svensk arbetsmarknad är att en stor grupp arbetslösa saknar de kunskaper och färdigheter som efterfrågas av arbetsgivare. För att kunna pressa ned arbetslösheten väsentligt under sex procent kommer vi behöva göra stora investeringar i utbildningssystemet framöver, sade Ola Pettersson.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag skriver flera debattörer, bland annat Lars Calmfors och Pernilla Andersson Joona, att det finns ett utbrett önsketänkande om att problemen enbart ska lösas genom utbildningssatsningar:

”Det är också uppenbart att det för immigranter med ­mycket låga färdigheter kan krävas många år av utbildning för att nå upp till de nivåer som motsvarar arbets­givarnas krav. Det är därför helt osannolikt att enbart utbildning kan lösa integrationsproblemen.”

Publicerad av Redaktör den 2016-11-24 - 12:04  #Konjunktur