Thorwaldsson
Foto: JESSICA GOW / TT

LO-samordningen upplöst: ”Ett stort misslyckande”

Det var en märkbart besviken LO-ordförande som konstaterade att man trots hårt arbete inte har nått hela vägen fram. Styrelsen har inte kunnat enas och LO:s representantskap rekommenderar att de 14 förbunden går fram enskilt i avtalsrörelsen nästa år.

– Jag blir inte deprimerad ofta, kanske en gång per decennium och det här är ett av tillfällena. Det är dåligt gjort av oss, inledde Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jag hade gärna stått här och sagt att vi har lyckats att göra upp om lönerörelsen gemensamt i LO-rörelsen. Det här är ingenting jag önskar, jag tror att det är dåligt för den fackliga rörelsen.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare, instämde i beskrivningen.

– Det här är inte enkelt och inget annat än ett misslyckande. Man ska kalla saker vid dess rätta namn.

– Det har varit stor oförsonlighet mellan förbunden. Det har funnits en tendens att springa och ställa oss i olika hörnor. Men det är inte i hörnorna man möts, utan i mitten.

Anledningen till samordningens upplösning var LO:s satsning på kvinnodominerande branscher.

– Vi tycker att det behövs relativlöneförändringar så att kvinnobranscher får en snabbare löneuppräkning än manliga branscher. Men det kunde vi alltså inte komma överens om, sade Karl-Petter Thorwaldsson, men ville inte peka ut något eller några förbund.

LO:s tanke var att halvera lönegapet mellan män och kvinnor till 2028. Torbjörn Johansson betonade att förslaget som ratades, är samma modell som LO hade i förra avtalsrörelsen. Den går ut på att avtalsområden med en lön under 25 000 kronor ska få löneökningar i kronor som gör att de knappar in på de avtalsområden som tjänar över 25 000 kronor.

– Det var satsningen på kvinnodominerande branscher som fällde samordningen. Jag tror att det beror på att LO-förbunden hade svårt att acceptera relativlöneförändringar. Varje förbund bedöms ju utifrån vad de gör för sina medlemmar, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Han betonade dock att samtliga 14 LO-förbund ställde sig bakom Kommunals krav på att undersköterskor skulle få högre löneökningar än andra.

Senast LO-samordningen upplöstes var på 80-talet. Nu kommer alltså alla förbund enskilt förhandla med arbetsgivarna.

Även om beskedet är bekymmersamt så påverkar det inte utgångspunkterna för arbetsgivarna inför avtalsrörelsen, menar Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

– Jag utgår ifrån att alla fackförbund tar sin del av ansvaret. För svenska företags konkurrenskraft är det otroligt viktigt att ett avtal inom industrin blir normerande i avtalsrörelsen.

Till TT säger IF Metalls ordförande Anders Ferbe att risken för en huggsexa i avtalsrörelsen har ökat.

Finns det risk för att det blir huggsexa om lönerna?

– Rimligtvis har risken ökat, men jag utgår ifrån att LO och alla andra fackförbund tar sitt ansvar för att det inte blir så. Det skulle kraftigt försämra förutsättningarna för Sveriges konkurrenskraft, säger Peter Jeppsson.

Karl-Petter Thorwaldsson medger att upplösningen av LO-samordningen är ett stort misslyckande. Dels för LO, dels för honom själv.

Tänker du avgå nu?

– Det är en befogad fråga, men det är inte upp till mig att svara på den.

Daniel Mellwing   Jakob Stenberg

Publicerad av Redaktör den 2015-10-21 - 17:49