Logo
Logo
Nyhet27 augusti 2020 - 14:08

LO och M överens om hur arbetslösheten ska minska

En närmast skenande arbetslöshet som måste lösas med nya och bestämda åtgärder, menar både Moderaterna och LO. "Vi måste tillåta oss att peka med hela handen", säger LO:s Torbjörn Hållö.

Torbjörn Hållö, LO, och Elisabeth Svantesson (M)
Torbjörn Hållö, LO, och Elisabeth Svantesson (M)Foto: TT

Det är siffror som svindlar: 500 000 människor är öppet arbetslösa och ytterligare ett par hundratusen är korttidspermitterade. Det är den högsta nivån sedan 1998. När nu den akuta fasen i coronapandemins påverkan på arbetsmarknaden i ögonblicket är över, måste en minskning av arbetslösheten vara högsta prioritet. Det var utgångspunkten i ett kortseminarium anordnat av Moderaterna i veckan.

– Regeringen reagerade någorlunda snabbt och räddade mycket på arbetsmarknaden. Samtidigt hade Sverige en dålig utgångspunkt redan innan krisen eftersom vi inte har tagit tillvara högkonjunkturen och inte lyckats pressa ner arbetslösheten. Faktum är att Sverige är det enda land inom EU där arbetslösheten inte minskade innan corona, sa Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna när hon inledde seminariet.

Åtgärder som ska minska arbetslösheten måste enligt Elisabeth Svantesson vara både konjunkturella och strukturella. Det handlar om att motverka skattehöjningar i kommuner och regioner, undvika uppsägningar i välfärdssektorn och hålla uppe efterfrågan. Men också att återupprätta arbetslinjen i bidragssystemen, införa språkkrav och utbildningsplikt och förbättra omställningsmöjligheterna.

– Annars hotar en massarbetslöshet på områden som redan idag har en hög strukturell arbetslöshet. Något som i sin tur förstärker klyvningen mellan invandrare och födda i Sverige, konstaterade hon.

Till del var det ett resonemang som LO-ekonomen Torbjörn Hållö kunde hålla med om. Framför allt att det nu är finanspolitiken som måste är ett viktigt redskap, både vad gäller återhämtningen i stort och som ett medel att motverka de strukturella problemen på arbetsmarknaden som bland annat ger en växande uppdelning av inrikes och utrikes födda.

– År 2008 var 50 000 utrikes födda arbetslösa, idag är det 250 000. Samtidigt ser vi att till de klassiska grupperna, de med kort eller ingen utbildning, adderas nu också de med gymnasieutbildning och erfarenheter från arbetsmarknaden, sa han.

Jobb kommer inte tillbaka

När blicken sedan vänds mot den arbetsmarknad som förväntas kunna erbjuda de jobb som behövs, blottas ännu ett problem. Strukturomvandlingen som pågår i ett flertal branscher har skyndats på av coronapandemin vilket innebär att vissa jobb helt enkelt inte kommer tillbaka, bland annat i besöksnäringen.

Det kräver i sin tur en ändrad hållning till utbildningen och möjligheten till yrkesväxling. Det gagnar ingen att med studiemedel att utbilda sig till branscher och yrken där efterfrågan är svag eller obefintlig, menar Torbjörn Hållö.

– Jag skulle säga att vi måste tillåta oss att peka med hela handen med krav på en hårdhänt yrkesväxling. Fortsatt generösa studiemedel ja, men de ska vara riktade mot utbildningar som gäller bristyrken, till exempel undersköterskor, sa han.

Utbildningsfrågan är ett område där Elisabeth Svantesson och Torbjörn Hållö var överens. Framför allt när det gäller utlandsfödda och de med kortvarig skolunderbyggnad.

– Vi kan aldrig lösa arbetslösheten utan satsning på utbildning. Faktum är att vi har utbildningsplikt i Sverige, nioårig grundskola och den måste omfatta alla tillsammans med ett språkkrav. Människor måste få möjlighet att ställa om till ett nytt yrke, fylla på sin kompetens och göra sig anställningsbara och det är ett statligt ansvar ett underlätta det, konstaterade Elisabeth Svantesson.

Stärka välfärdssektorn

Även i synen på ett fortsatt statligt ekonomiskt stöd till kommuner och regioner var de två överens, om än från olika utgångspunkter.

– Vi bör öka de kommunala statsbidragen och på så sätt stärka välfärdssektorn, sa Torbjörn Hållö.

– Staten ska ta ett ansvar för att motverka uppsägningar i välfärdssektorn så att kommuner och regioner inte ser sig nödgade att höja skatten. Att höja skatten är något av det sämsta man kan göra i en lågkonjunktur, sa Elisabeth Svantesson.

Till stora delar fanns alltså en samstämmighet mellan M och LO om den akuta situationen på arbetsmarknaden och att åtgärder för att lösa den måste vara prioriterat. Båda två kunde också konstatera att en ”bra arbetsförmedling” är ett annat viktigt redskap. Moderaterna vill dessutom se en obligatorisk a-kassa.

– Annars finns en risk att arbetslösheten biter sig fast, även när konjunkturen vänder, om vi inte gör rätt saker, avslutade Elisabeth Svantesson.

Not: I en tidigare version av denna artikel stod att LO förordar obligatorisk a-kassa. Det stämmer inte och det är nu korrigerat.

#Coronakrisen#Arbetslöshet#Politik#LO
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist