WEB_INRIKES
Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080

Ljus jobbprognos döljer allvarliga problem

Publicerat av Daniel Mellwing

Arbetsförmedlingen menar att svensk arbetsmarknad går starkt. Men under ytan döljer sig allvarliga problem. Andelen med svagare position på arbetsmarknaden ökar, kompetensbristen tilltar och risken för bestående långtidsarbetslöshet blir alltmer påtaglig.

Svensk arbetsmarknad går fortsatt starkt, konstaterade representanter för Arbetsförmedlingen under en pressträff i dag.

– Det är en ljus prognos vi presenterar i dag. Vi räknar med 227 000 fler jobb under 2017-2019. Och jobben blir fler för både inrikes och utrikes födda, sa Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Företagen är optimistiska och många kan tänka sig att anställa, menar han. Sysselsättningsgraden stiger generellt, och åtta av tio jobb går till utrikes födda, påpekade Håkan Gustavsson.

Men bakom fina siffror döljer sig allvarliga problem

Parallellt ser Arbetsförmedlingen en stor brist på arbetskraft, som dessutom tilltar i alla näringsgrenar. Problemet är stort både i privat och offentlig sektor.

– Företagen beskriver att bristen på arbetskraft kraftigt bromsar deras jobbtillväxt. Bristen är mycket högre än de historiska genomsnitten, sa Håkan Gustavsson.

När det gäller arbetslösheten så förändras den relativt lite, enligt Arbetsförmedlingens prognoser. Men det finns en tydlig utmaning, som bara blir större och större. Svagare grupper på arbetsmarknaden halkar efter. Framför allt personer med kort utbildning och utrikes födda har det tufft, betonade Håkan Gustavsson.

Andelen i utsatta grupper ökar. Under 2017 väntas 75 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen utgöras av personer med en utsatt ställning, och under 2019 spår Arbetsförmedlingen att den gruppen har ökat till 78 procent.

– Jobben växer, men gynnar människor i olika grad. Det är fortsatt svårt för de med kort utbildning, och det finns en risk för ökad långtidsarbetslöshet. Det finns saker som pekar mot bestående högre arbetslöshet bland utsatta grupper, sa Håkan Gustavsson.

Välkomnar etableringsjobben

Mikael Sjöberg, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, höll med om att utmaningarna är stora. Han menade att det framför allt finns två vägar för att tackla dem. Dels genom att förbättra utbildningarna och utbildningssystemen. Dels genom att lägga mer krut på att öka sysselsättningen bland de med kort utbildning.

– Sedan ser vi att det finns behov av mer studie- och yrkesvägledning, vidare upp i vuxenlivet. Där måste vi jobba mer intensivt. Vi skärper också det motiverande arbetet vi gör. Sedan måste arbetsmarknadsutbildningarna effektiviseras, sa han.

Han välkomnade också parternas initiativ kring etableringsjobben för att komma till bukt med situationen där nyanlända och långtidsarbetslösa hamnar allt längre från arbetsmarknaden.

– Initiativet kan betyda en hel del, även om det är för tidigt att göra en bedömning. Men subventionerade anställningar är en viktig pusselbit, och det är viktigt att det är parterna som konstruerar grunderna i systemet, sa han.

– Framöver måste samverkan vara ledordet. Dels mellan Arbetsförmedlingen och arbetsgivare, men även med kommuner och så vidare, avslutade han.

”Problem under ytan”

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att en sak sticker ut lite extra i Arbetsförmedlingens rapport. Nämligen att Arbetsförmedlingen menar att arbetslösheten landar på 6,5 procent för 2018.

”Det är anmärkningsvärt att regeringens egen expertmyndighet dömer ut regeringens arbetslöshetsprognos för 2018. Statsminister Stefan Löfven har lovat ett delmål om 'under 6 procent år 2018'.”, skriver han i ett inlägg på bloggen Fokus på jobben.

Dessutom menar han att det är alarmerande att myndigheten nu varnar för kompetensbrist och en ökad långtidsarbetslöshet.

”Arbetsförmedlingen varnar även för 'risk för fler långtidsarbetslösa'. Personer med kort utbildning bedöms sysselsättningen vara ”bestående låg”, vilket är synnerligen allvarligt”, skriver han och efterlyser reformer för att möta näringslivets behov av nya medarbetare.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-12-13 - 18:03  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #Integration