Ingrid Höög, Wise Group, Patricia Kempff, ABB och Lisa Gunnarsson, Linkedin
Foto: Henrik Sjögren

Ingrid Höög, Wise Group, Patricia Kempff, ABB, och Lisa Gunnarsson, Linkedin.

Linkedin: Vi behöver en särskild fil för kompetensinvandring

Publicerat av Henrik Sjögren

Kompetensförsörjningsfrågan börjar bli akut med 80 000 vakanta tjänster i Sverige. Samtidigt har Migrationsverket under lång tid utvisat arbetskraftsinvandrare på grund av bagatellartade misstag av tidigare arbetsgivare. Kompetensutvisningarna måste stoppas, var det samlade omdömet från deltagarna vid ett seminarium om kopplingen mellan kompetensbrist och arbetskraftsinvandring.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Arbetskraftsbristen och kompetensförsörjningsproblemet håller på att bli en ytterst allvarlig flaskhals för svensk ekonomi, konstaterar Stockholms Handelskammare. När de frågade företagen i regionen om deras största hot anger de arbetskraftsbristen som klar etta. Samtidigt har Migrationsverket valt att utvisa en stor mängd högkvalificerade arbetskraftsinvandrare, i många fall på grund av bagatellartade misstag som har begåtts av tidigare arbetsgivare åratal tillbaka i tiden.

– Ett märkligt agerande i en tid när arbetskraftsbehovet är som störst, sa Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom och tillträdande vd på Svenska Handelskammaren, då han inledde ett seminarium på kopplingen mellan kompetensbrist och arbetskraftsinvandring.

”Vi har rekordhög arbetskraftsbrist. Det är 80 000 otillsatta jobb i riket varav 30 000 bara i Stockholm.”

Företrädare för näringslivet var inbjudna för att delge sina erfarenheter och politiker från båda blocken fick därefter försvara den förda politiken kring arbetskraftsinvandring.

– Vi har rekordhög arbetskraftsbrist. Det är 80 000 otillsatta jobb i riket varav 30 000 bara i Stockholm. Det som skadar Stockholm skadar hela landet. Men problemet blir allt tydligare även på landsbygden, sa Andreas Hatzigeorgiou.

Riskerar utvisning för försäkringsmiss

Ett fall som har fått stor uppmärksamhet är utvisningsbeslutet av affärsutvecklaren och ingenjören Ali Omumi på ABB i Ludvika, vars familj med stor sannolikhet måste lämna Sverige. Anledningen är en försäkringsmiss som hans förrförra arbetsgivare gjorde för flera år sedan år sedan. ABB har engagerat sig i Alis fall och försöker med alla medel behålla honom. Patricia Kempff, public affärs-chef på ABB var inbjuden till seminariet och berättade om fallet.

– Vi har över 50 nationaliteter representerade på ABB. Vi fajtas på en global marknad och om vi inte får behålla vår kompetens kommer vi att tappa konkurrenskraft. Detta är en fråga som har engagerat högsta ledningen hos oss. Vi styrs globalt, vi har 136 000 medarbetare världen över och vår koncernchef är personligt engagerad i den här frågan. Så viktigt är det här för oss, sa Patricia Kempff.

Ali Omumis fall började uppmärksammas efter ett inlägg på Facebook som fick mycket stor spridning, där han beskrev hur han hade hanterats av myndigheterna.

– Vi tog tag i frågan eftersom han inte är ensam. Tusentals personer är drabbade och även företagen drabbas hårt. Sverige har inte råd att göra sig av med den kompetens vi så väl behöver, sa Patricia Kempff.

Behöver bli möjligt att söka jobb på olika sätt

Många arbetskraftsinvandrare har blivit utvisade av ett annat skäl som har väckt stor uppmärksamhet – att jobbet inte har varit utannonserat på Arbetsförmedlingen. Ett särskilt uppmärksammat fall rör ekonomen Syed Latif som utvisades från Sverige för att han hade sökt jobbet via Linkedin.

”Ska vi fortsätta i nuvarande innovationstakt måste vi ta tillvara kompetensen i stället för att skrämma iväg den.”

Linkedins Nordenchef Lisa Gunnarsson berättade om fallet och hur reglerna nu har ändrats i domstol så att möjligheten finns att söka jobb även via andra förmedlingar.

– Ska vi fortsätta i nuvarande innovationstakt måste vi ta tillvara kompetensen i stället för att skrämma iväg den. Vi behöver en särskild fil för kompetensförsörjning till Sverige, eftersom vår egen kompetens inte räcker till och det behövs dagsfärska analyser till yrkeshögskolorna om vilken kompetens som saknas i vårt land, sa Lisa Gunnarsson.

Politisk osämja

Den politiska närvaron bestod av partisekreterare Gunnar Strömmer (M) och Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet.

– Arbetskraftsinvandring är jätteviktigt, men det bygger på att man skapar legitimitet kring den. Det ska gälla enbart bristyrken. De branscher som redan har nog med arbetskraft i Sverige behöver inte plocka in arbetskraft utifrån. Det ska ligga på myndighetsnivå att reglera vad som är arbetskraftsinvandring och vad som är övrig migration, sa Jennie Nilsson.

Stockholms handelskammare seminarium
Foto: Henrik Sjögren

Jennie Nilsson, Socialdemokraterna, och Gunnar Strömmer, Moderaterna.

Det höll dock inte Gunnar Strömmer med om, som menade att det är näringslivet själva som måste avgöra vilka de anser vara bristyrken för just deras verksamheter.

– Det finns historiska erfarenheter som avskräcker när man bygger in alltför mycket byråkrati i systemet. Om ett företag behöver anställa arbetskraft och den arbetskraften är lättast att få tag i utifrån så ska ingen myndighet komma och kortsluta systemet, var Gunnar Strömmers åsikt.

Men även om skiljelinjerna är tydliga öppnade Jennie Nilsson dock för ett blocköverskridande samarbete kring frågan.

– På frågan om arbetskraftsinvandring behövs en långsiktig och bred lösning. VI kan säkert hitta många gemensamma nämnare över blicken att bygga något varaktigt på, sa honavslutningsvis.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-07-26 - 09:00  #Kompetensförsörjning #Politik #Integration