cecilia-hermanssonns
Foto: Fredrik Persson/TT

Ledande ekonomer varnar för svaga ekonomiska utsikter

Publicerat av Daniel Mellwing

Även om svensk hemmamarknad har stärkts så har den globala produktivitetstillväxten mattats av, enligt Industrins ekonomiska råd, IER. ”Det är viktigt att den svenska industrin ser till att kostnadsläget i ekonomin inte blir för högt. Om industrin inte är gränssättande för resten av ekonomin så kommer industrin så småningom att sina”, sade Juhana Vartiainen, ledamot i IER, under ett seminarium.

Löneförhandlingarna i kommande avtalsrörelse kommer att föras i ett osäkert ekonomiskt läge. Det framkom under ett seminarium där Industrins ekonomiska råd, IER, presenterade rapporten ”Industrins förutsättningar – i tider av lågräntemiljö, globalisering och digitalisering”.

Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank och ordförande i rådet, betonade att världsekonomin och världshandeln spelar en avgörande roll för industrins villkor, och att det ibland blivit för mycket fokus på den inhemska ekonomin.

– Vi ser att världsekonomin hankar sig fram och på kort sikt kommer det väl att se ut ungefär som förra året. Men det finns oroande tecken på fortsatt måttlig global tillväxt även på sikt. Tillväxtländer växlar ned och särskilt tillverkningsindustrin har det lite tuffare, sade hon.

Även om svensk hemmamarknad har stärkts så har den globala produktivitetstillväxten mattats av, vilket påverkar oss i nästa led, menade hon. Dessutom växer världshandeln nu långsammare än den globala tillväxten, vilket är oroande, enligt IER. Men vad beror utvecklingen på?

– Dels har tillväxtländer växlat ned, men det är inte hela förklaringen. Det handlar också om att globala värdekedjor har förändrats och att det finns tilltagande tecken på protektionism och motstånd mot globalisering. Det kan också bero på sviter av finanskrisen, och att det tvekas inför investeringar, sade hon.

Dessutom finns det andra osäkerhetsfaktorer. Vi lever i en nollräntemiljö och prognoserna pekar mot att vi kommer att fortsätta göra det, i alla fall på medellång sikt, betonade hon.

– I många länder, inklusive Sverige, har penningpolitiken kommit till vägs ände. Kommer vi in i en lågkonjunktur inom kort har vi inget att ta av, sade hon.

För att kunna möta den fallande tillväxten i världshandeln måste fokus läggas på ökad global samordning kring handelspolitiken, menade rådet. Ola Bergström, professor vid Göteborgs universitet och ledamot i IER, betonade att det är en tilltagande, men inte dramatisk arbetskraftsbrist i industrin. Ett annat orosmoln är att sjukfrånvaron ökar i industrin, betonade han.

– Men industrin kommer fortsättningsvis att vara en viktig sysselsättningsgenerator i Sverige, sade han.

Den ökade digitaliseringen innebär både krav och möjligheter, betonade rådet. Industrin har hängt med ganska bra i digitaliseringens framfart, och attraktionskraften kommer att vara av central betydelse framöver för att locka kompetens.

– Digitaliseringen kan förnya industrin och göra den attraktivare, sade Ola Bergström

IER konstaterar att även om industrins produktionsprocesser blir mer fragmenterade och diversifierade så är det viktigt att den internationellt konkurrensutsatta industrins position inte rubbas i lönebildningen.

– Det är värt att betona att Industriavtalet har tjänat Sverige väl. Det är viktigt att den svenska industrin ser till att kostnadsläget i ekonomin inte blir för högt. Om inte industrin är gränssättande för resten av ekonomin så kommer industrin så småningom att sina. Oavsett om modellen ser annorlunda ut i framtiden är det viktigt att industrin har ankarrollen, sade IER-medlemmen Juhana Vartiainen, ekonomie doktor och riksdagsledamot i Finland.

Han fick medhåll av Mauro Gozzo, managementkonsult och seniorekonom på Business Sweden och ledamot i IER.

– Lönetakten bromsar in internationellt vilket sätter press på parterna. Men värt att komma ihåg är att lägre lönetillväxt i omvärlden innebär att det krävs lägre lönenivåer i nominella tal för att få reallöneökningar i Sverige, sade han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-03 - 21:22  #Avtalsrörelse #Konjunktur