Ung arbetssökande på Arbetsförmedlingen
Foto: JENNY PETERSSON / TT

Lättare för unga att få jobb – men allt är inte enkelt

Publicerat av Jakob Stenberg

Det blir allt enklare för unga att få jobb, visar en ny undersökning. Men fortfarande är trösklarna för höga, tycker de unga. "Det finns en utbredd frustration bland de som inte kommer in på arbetsmarknaden", säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Lukas O Berg, Insight Intelligence.

Lukas O Berg, vd, Insight Intelligence

Foto: Pressbild

Färre unga tycker att det är svårt att få ett jobb, de flesta vill ha tillsvidareanställning och många prioriterar fritid framför högre lön. Det visar en ny undersökning från Insight Intelligence, Malmö Stad, Adecco Group, Fryshuset och Jobba Grönt, som även lyfter fram att digital kompetens ses som den största möjligheten för unga på framtidens arbetsmarknad.

Attitydundersökningen görs för femte året i rad och består av svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 30 år. Bakgrunden var en ambition att nyansera bilden av unga på arbetsmarknaden och slå hål från stereotyper om att dagens ungdomar är lata.
Årets rapport visar snarare att unga svenskar inte skiljer sig nämnvärt från äldre.

Många efterfrågar trygghet

– Ofta talas det om den nya gig-ekonomin eller att unga vill jobba flexibelt och vara egenanställda. Vår undersökning visar däremot att många unga efterfrågar trygghet, fast jobb och bra kollegor. Däremot lockar lön inte lika mycket som det gjorde förr. Dagens arbetsgivare behöver locka unga med både frihet och möjlighet till vidareutbildning, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence.

Men allt är inte guld och gröna skogar på de ungas arbetsmarknad. Många ser trösklarna till arbetsmarknaden som det allra största hindret. 38 procent tycker att den största utmaningen är att komma in på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Det är också fler som tycker att det är svårt för unga att få sitt första jobb än det är som tycker att det är svårt för unga att få jobb generellt.

– Det finns en utbredd frustration bland de som inte kommer in på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna efterfrågar arbetslivserfarenhet, vilket många inte har och där uppstår ett Moment 22.

Arbetsförmedlingens matchning funkar inte

Undersökningen pekar ut ytterligare ett problem: Arbetsförmedlingens matchning fungerar inte på ett tillfredsställande sätt.

– Dels kan vissa av yrkesbeskrivningarna kännas obsoleta, dagens unga arbetar inte ”som” något utan ”med” något. Där blir kategoriseringen ibland fel. Undersökningen visar också att Arbetsförmedlingens funktion som sökmotor minskat och allt fler använder andra jobbsidor.

Även på de ungas arbetsmarknad finns det könsskillnader, enligt Lukas O Berg. Män har större självförtroende när det gäller att arbeta som vd eller egenföretagare. Män tycker också att det är lättare att få jobb.

– Det handlar om självförtroende och det är inte alltid kopplat till hur verkligheten ser ut. Det handlar om gamla attityder och det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Förhoppningsvis svänger trend framöver i takt med att arbetsmarknaden blir mer och mer jämställd, säger Lukas O Berg.

Några siffror

  • Nästan sju av tio tror att de kommer att prioritera fritid framför hög lön om tio år (69 procent).
  • Kunskap inom IT är det som flest unga tror kommer att vara värdefullt om tio år (41 procent).
  • Män mellan 16 och 22 år är de som i störst utsträckning föredrar att driva eget företag.
Jakob Stenberg

Publicerad av Jakob Stenberg den 2018-06-18 - 11:13  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen