Logo
Logo
Nyhet1 oktober 2020 - 05:10

LAS-förhandlingarna har kraschat – blir inget historiskt avtal

Las-förhandlingarna har brakat samman. Det blir inget historiskt avtal om anställningsskyddet, säger Svenskt Näringslivs förhandlingschef Mattias Dahl till TT. Nu träder politiken in, också det historiskt. Ytterst hotar regeringskris.

LO-borgen
Foto: Robin Haldert / TT

Det blev inget nytt Saltsjöbadsavtal (tecknat 1938) – ett nytt huvudavtal som skulle reglera spelreglerna och anställningsskyddet på svensk arbetsmarknad.

– Vi kom mycket långt men vi kom inte hela vägen, säger Dahl.

Flera frågor har varit uppe på bordet, det är ingen enskild fråga han vill peka ut som stjälpt förhandlingarna mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv.

– Det är helheten det faller på, en samlad bedömning, säger han.

Avslöjar inte

PTK:s ordförande Martin Linder ger ungefär samma kommentar:

– Vi har haft mycket bra och konstruktiva förhandlingar, men det gick inte att få en samsyn runt helheten, säger han utan att vilja gå in på detaljer.

Det vill inte LO:s ordförande göra heller.

– Vad det exakt föll på kommer jag inte säga, jag vill inte kommentera vad som sades vid förhandlingsbordet, säger Susanna Gideonsson.

Olika intressen

Mattias Dahl beskriver att Svenskt Näringsliv framför allt har haft tre frågor som de har velat få igenom, och det har handlat om de för facken svåraste frågorna att smälta, dels om frågan om saklig grund, att det ska bli lättare att säga upp anställda av personliga skäl och att de regler som finns i dag skulle utvidgas. Dels har också turordningsreglerna och fler undantag från principen sist in först ut, legat på bordet.

– De har haft enormt stor betydelse, säger Dahl.

I andra änden har facken kämpat för att stärka anställningstryggheten, att få bort otrygga anställningsformer, och mer kompetensutveckling för att göra det lättare att gå från ett jobb till ett annat.

Inte blanda ihop

Nu blir de frågorna extra viktiga i kommande lönerörelse som börjar i dagarna, enligt LO.

– Självklart kommer vi alltid ta fighten för att öka tryggheten, säger Susanna Gideonsson.

Men att redan nu ta höjd för eventuella försämringar som kan komma med lagstiftning kring anställningsskyddet, nej så långt vill hon inte gå.

– Vi ska inte blanda ihop avtalsrörelsen med politiken, säger Gideonsson.

Svenska modellen

Att förhandlingarna har kraschat betyder att politikerna nu träder in på banan, också det historiskt, något kritikerna hävdar skadar den svenska modellen där fack och arbetsgivare normalt gör upp om villkoren på svensk arbetsmarknad.

Men att svenska modellen är hotad är att dra för långtgående växlar, tycker Martin Linder. Den står fortsatt stark, enligt honom. Men att framför allt facken varit irriterade på politikernas tidspress, är tydligt.

– Jag kan konstatera att de skapat en tidsmässig press när det har handlat om så komplexa frågor, säger Linder.

Stå till svars

Nu landar alltså bollen i politikernas knä. Det är viktigt att de nu tar sitt ansvar och inte genomför försämringar, enligt Linder.

– Nu får de stå till svars inför väljarna för det här.

Enligt överenskommelsen, det så kallade januariavtalet från 2019, mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, ska förslagen från regeringens utredning om arbetsrätten genomföras och bli lag under 2021. Utredaren Gudmund Toijer satte den 1 januari 2022 som startdatum.

LO har hela tiden varit starkt kritisk till utredningens förslag, och att den har legat som en våt filt över hela förhandlingsprocessen.

– Vi kommer aldrig att acceptera att de här förslagen blir verklighet, säger Susanna Gideonsson utan att gå in på hur de ska stoppas.

Svenskt Näringsliv anser dock att förslagen ska genomföras.

– Vi anser att förslagen nu bör genomföras. Vår förhoppning var att parterna skulle kunna enas om något bättre. Så blev det tyvärr inte. Att behålla det nuvarande regelverket är inte något alternativ. Det är föråldrat och fungerar dåligt på dagens arbetsmarknad, säger Dahl.

Regeringskris

För regeringen väntar nu ett svårt spel. S-ministrar med statsministern i spetsen har kritiserat Las-utredningens förslag för att vara för arbetsgivarvänlig. Inte alls, kontrar C och L. Uppgörelsen gäller, annars hotar de lämna januariavtalet med en regeringskris runt hörnet.

Parallellt har Vänsterpartiet lovat väcka misstroendeförklaring mot Löfvenregeringen om den går vidare med Las-utredningen – ett misstroende som övriga oppositionen, KD, M och SD, flaggat för att haka på.

Fakta: Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

#LAS#LAS#Svenska modellen#Mattias Dahl#LO#Arbetsrätt#Susanna Gideonsson#PTK#Martin Linder
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist