Logo
Logo
Nyhet25 november 2020 - 10:11

Larmet: Så rasar Sveriges konkurrenskraft

Varje år tappar Sverige omkring 250 miljarder kronor i välstånd. Och nya siffror visar att utvecklingen går åt fel håll – Sverige förlorar i konkurrenskraft mot andra länder. ”Jag hoppas att de tendenser till ökade handelshinder som vi ser nu är ett övergående fenomen”, säger Electrolux styrelseordförande Staffan Bohman. 

Electrolux styrelseordförande Staffan BohmanFoto: TT

Sverige presterar medelmåttigt och uppvisar en sämre välstånds- och produktivitetsutveckling än många jämförbara länder. Det visar den tolfte upplagan av Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report som presenterades i veckan. I den dras även slutsatsen att pandemin troligen inte kommer att förändra Sveriges grundläggande konkurrenskraft.

– Vi vet redan sedan tidigare forskning att det finns betydande ineffektivitet i svensk ekonomi. Till exempel innebär ineffektiviteten på arbetsmarknaden bland annat att vi tappar uppskattningsvis 250 miljarder kronor i välstånd per år. Så det finns betydande potential att stärka konkurrenskraften och arbeta systematiskt med dessa frågor för att öka tillväxttakten, öka effektiviteten i ekonomin och på så sätt höja vårt välstånd, sa professor Johan Eklund, vd på Entreprenörskapsforum, samt en av rapportförfattarna, under ett seminarium nyligen.

Han pekar bland annat ut betydande problem på arbetsmarknaden.

– Produktivitetssiffrorna faller, BNP per arbetad timme faller, totalfaktorproduktivitetstillväxt faller. Det ser inte jättebra ut på den här typen av utfallsindikatorer.

Enligt jämförelser från 2017 pekar förändringsdynamiken åt fel håll, Sverige tappar i position och politiken visar på en oförmåga att bemöta tidigare kända svagheter som påverkar landets konkurrenskraft, visar rapporten. Men det finns potential för Sverige att stärka svenskt välstånd på sikt.

– Det är en mycket lång trend, att vi har tappat i välståndsligan. Och en bred slutsats som jag drar är att Sverige behöver initiera och bedriva ett långsiktigt analysarbete. Kanske viktigast av allt är att det behövs en förståelse för att vår omvärld förändras snabbt, vi har en snabb teknologisk förändring och vi behöver adressera på ett systematiskt sätt hur vi kan flytta Sverige uppåt. 

Näringslivet har hävdat sig

Staffan Bohman, styrelseordförande i Electrolux, IFN, Upplands Motor Holding och Tysk-Svenska Handelskammaren, konstaterade under seminariet att konkurrenskraft handlar om två huvudansvarsområden: näringslivet och politiken.

– Jag tycker att näringslivet har hävdat sina delar bättre än vad politiken har gjort under senare år.

Näringslivets delar är då kanske i första hand innovation, företagsledning, strategival och politiken står för bland annat skatter, infrastruktur och utbildning, sa han och fortsatte:

– Men politiken är utsatt för stora påfrestningar med en kraftigt ändrad befolkningssammansättning där Sverige har gått från att vara ett av de mest homogena länderna i Europa till att bli ett av de mest heterogena idag och de effekter som det haft på genomsnittlig utbildningsnivå som ett exempel.

Staffan Bohman menar att de viktigaste faktorerna för en ökad konkurrenskraft är utbildningssystemet, forskning, innovation, teknikutveckling, teknikbejakande, automatisering, digitalisering, meningsfull hållbarhet, energiförsörjning, incitament att arbeta och skattesystemet.

– Vi är ett litet land och vi har en liten hemmamarknad. Vi måste ligga väldigt högt på alla de parametrar som definierar konkurrenskraft om vi ska kunna hävda oss i näringslivet och om näringslivet därmed ska kunna bygga välstånd. Medelmåttighet tycker jag är ganska otillräckligt.

Rapporten tar även upp det faktum att ungefär 900 000 jobb i Sverige är kopplade till globala värdekedjor. Detta motsvarar nästan en tredjedel av de sysselsatta i privat sektor.

– Jag tror att få länder i världen har tjänat så mycket på globaliseringen som Sverige. Och det är ingenting som har ändrat sig på den punkten, sa Staffan Bohman.

– Jag hoppas för vår skull att de tendenser till ökade handelshinder som vi ser nu är ett övergående fenomen eller åtminstone något som vi kan hitta ett fungerande motmedel mot.

#Konkurrenskraft#Entreprenörskapsforum#Johan Eklund
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist