Thomas Jakobsson, chefsekonom, Visita
Foto: Sören Andersson

Inom en månad väntar en ny konkursvåg, varnar Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.

Larmet: I sommar går 82 miljarder förlorade

Publicerat av Frida Nygren

Den svenska besöksnäringen kan förlora 82 miljarder kronor i sommar. ”Just nu står många företag och väger mellan om de ska försöka driva sin verksamhet eller kasta in handduken”, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.

– Besöksnäringen, i nästan alla delar, har drabbats hårdast och snabbast av den här krisen. För många har hela mattan dragits undan deras fötter, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation Visita.

En rapport från HUI som tagits fram på uppdrag av Visita visar att uppemot 9 000 företag inom besöksnäringen riskerar att försvinna. Enligt rapportens mest optimistiska scenario kommer en fjärdedel av företagen få svårt att finansiera sig med nuvarande intäktsbortfall efter 12 till 21 veckor. Det räknat från när krisen bröt ut.

– Detta trots att man gjort kraftiga nedskärningar och utnyttjat de befintliga krisstöden, säger Thomas Jakobsson.

Smärtgränsen flyttas fram

Han konstaterar att även om antalet konkurser i krisens spår är betydligt fler än förra året så ligger de stora volymerna framför oss. Det kan bero på att smärtgränsen flyttats fram.

– Krisåtgärderna som har trätt i kraft har kunnat få verksamheterna att flyta lite längre. Men inom en månad så väntar sannolikt en konkursvåg. Då kommer många att kasta in handduken.

Det senaste i raden av presenterade krisåtgärder handlar om ett så kallat omställningsstöd som är tänkt att kompensera företag som tappat en stor del av sin omsättning under den pågående krisen. Enligt HUI:s rapport kommer drygt häften av företagen inom hotell- och restaurangbranschen att använda sig av stödet.

– Man kan anta att många företag är för små för att kvala in och att de största hotellföretagen kan slå i takbeloppet. Dessutom träder stödet i kraft den 1 juli och det kan finnas företag som kan få svårt att hålla sig flytande tills dess.

80 000 berörs

Besöksnäringen har den högsta andelen visstidsanställningar och enligt HUI:s rapport väntas 43 500 förvärvsarbeten inom hotell- och restaurangnäringen försvinna. Men då många som jobbar inom besöksnäringen arbetar deltid eller säsongsarbetar är bedömningen att uppemot 80 000 personer riskerar att beröras.

– Det är naturligt att när företagen försvinner så försvinner även jobben. I vår bransch jobbar många unga, lågutbildade och utlandsfödda och risken är stor att de kan fastna i långtidsarbetslöshet. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är detta oerhört bekymrande.

Han konstaterar att krispaketen som presenterats från regeringen och samarbetspartierna i grunden är bra.

– Men man når inte hela vägen fram. Egentligen har man täckt upp många problemområden men man har inte gått tillräckligt djupt. Dessutom behöver vi nu se att krisåtgärderna förlängs.

Visita har räknat på intäktsbortfall för den svenska turismen under sommaren. Beräkningarna visar att i ett mer optimistiskt scenario med gradvis återhämtning förlorar turismen 55 miljarder under juni, juli och augusti. I status quo-scenariot, där restriktionerna är samma som i dag, är prognosen att runt 82 miljarder kronor kommer försvinna.

– Den här sommaren är mer oviss än någonsin. Just nu står många företag och väger mellan om de ska försöka driva sin verksamhet eller kasta in handduken, säger Thomas Jakobsson.

Frida Nygren

Publicerad av Frida Nygren den 2020-05-26 - 15:58  #Arbetslöshet #Coronakrisen #Konjunktur