Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund
Foto: Anders Wiklund/TT

Lärarfack hoppar av LAS-förhandlingar

Publicerat av TT

Efter att fem LO-förbund tidigare i veckan hoppat av förhandlingarna om anställningsskydd går nu Lärarnas riksförbund samma väg.

– Vi beslutade i går att vi lämnar. Vi tycker att det här har tagit en vändning som vi inte kan stå bakom, det är alldeles för stora nackdelar för våra medlemmar, säger ordförande Åsa Fahlén.

Genom LO och motsvarigheten på tjänstemannasidan, Förhandlings- och samverkansrådet PTK, förhandlar fackförbund mot arbetsgivarna i Svenskt näringsliv om anställningsskydd och omställning.

Januariavtalet

Förhandlingarna startade i maj och har intensifierats i och med punkten i januariavtalet mellan regeringen, C och L om förändringar i arbetsrätten.

Om arbetsmarknadens parter kommer överens om ett förslag som ger ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kommer regeringen att lägga ett förslag i linje med det, enligt överenskommelsen.

Enligt Åsa Fahlén är en av förklaringarna till att förbundet lämnar förhandlingarna hur begreppet ”saklig grund” definieras, att det blir lättare att göra sig av med personal, samt huruvida en medlem som blir avstängd ska ha kvar sin lön eller inte under den perioden.

De tycker inte heller att det omställningsavtal som diskuteras är tillräckligt attraktivt för de legitimerade lärare som facket företräder.

”Svenska modellen”

I tisdags meddelade fem LO-förbund att de drar tillbaka förhandlingsmandatet de givit LO. Vissa förändringar i exempelvis turordningsreglerna går inte att acceptera. Anledningen till att Lärarnas riksförbund, som ingår inom PTK, hoppar av kan vara att januariavtalet satt för stor press på processen, enligt Åsa Fahlén.

– En förklaring skulle kunna vara att det som regeringen tänker komma med är mycket mer långtgående, men det vet inte vi. Det som ligger på bordet i dag är alldeles för dåligt.

PTK:s förhandlingschef Martin Wästfelt säger att förhandlingarna fortsätter trots avhoppet:

”I en stor förhandlingssamverkan som den inom PTK förs alltid interna diskussioner. Vår ståndpunkt är att PTK ska fortsätta att verka för en partslösning.”

Planen är att en statlig utredning ska lägga fram sitt förslag i maj 2020 och en proposition kan komma under hösten 2020.

– Jag tycker att man (regeringen) lägger ett väldigt tung ok på fackföreningsrörelsen och jag är lite oroad för det. Vill vi behålla vår svenska modell, som vi är stolta över, behöver vi se till att det är attraktivt att vara medlem i ett fackförbund och det här hjälper inte till, säger Åsa Fahlén.

TT

Publicerad av TT den 2019-12-13 - 09:19  #LAS #Svenska modellen