Ylva arm
Foto: TT

Långsam utredning kan sänka hamnen

Publicerat av Stina Bengtsson

Nu växer kritiken från olika håll om att regeringens utredning om konflikträtten dröjer. En lagstiftning kommer sannolikt inte komma på plats förrän tidigast nästa årsskifte. Men det är för sent, menar många, och ifrågasätter regeringens agerande. ”Jag är förvånad över att lagstiftaren tar sådana här risker”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

– Kommer det inte ett tydligt besked från Ylva Johansson snart är det kört, säger Berit Blomqvist, vd för Sveriges Skeppsmäklareförening.

Hon syftar på utredningen om konflikträtten som regeringen tillsatte under sommaren. Utredningen är en direkt konsekvens av konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, varit i konflikt med arbetsgivaren APM Terminals i snart två års tid.

Berit Blomqvist menar att rederierna behöver en snar signal om att de kan lita på att hamnen fungerar. Rederierna kan inte planera direkttrafik på Göteborg om de hela tiden måste räkna med att konflikter när som helst kan bryta ut med sju dagars varsel, säger hon.

Inga besked innan nästa sommar

Men nu dröjer utredningen. Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons pressekreterare Natali Sial har meddelat Arbetsmarknadsnytt att utredningen ska vara klar 31 maj och att inga besked kommer komma innan utredningen är klar. Det innebär att en ny lagstiftning troligen skulle kunna vara på plats tidigast i årsskiftet 2018/2019.

Berit Blomqvist tycker att det går för långsamt.

– Det är bråttom att få en lösning om man vill att trafiken ska komma tillbaka till hamnen, säger hon och förklarar att ännu fler rederier kan komma att välja bort Göteborgs hamn till förmån för andra permanenta lösningar.

Historisk minskning

I ett pressmeddelande från Göteborgs hamn berättar vd Magnus Kårestedt att läget är allvarligt.

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit, säger han.

– Det är orimligt att en grupp hamnarbetare i Göteborg kan blockera ett helt lands handelsflöden på detta sätt. Jag välkomnar regeringens utredning, men lagstiftningen tar tid och därför måste det till en lokal lösning här och nu så att hamnen blir tillförlitlig igen, fortsätter Magnus Kårestedt.

Även Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten konstaterar att läget är allvarligt och att det blir allvarligare för varje dag som en lagändring dröjer. Han menar att varje dag som går är en förlorad dag för exportindustrin med högre kostnader och förlorad konkurrenskraft.”

Lagstiftaren riskerar exportindustrin

– Jag är förvånad över att lagstiftaren tar sådana här risker med svensk exportindustri, säger han. Det här borde var en enkel och begränsad utredning och det kan inte vara svårt att utreda på ett säkert sätt.

Per Hidesten menar att det måste vara otillåtet att vidta stridsåtgärder när det redan finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Arbetsgivaren APM Terminals har ett avtal med Transportarbetareförbundet. Det avtalet omfattar alla medarbetare, oavsett eventuell facklig anslutning. Men trots det har Hamn4an fortfarande rätten att ta till konfliktåtgärder.

– Det är uppenbart att vi har ett systemfel. Och det har regeringen ansvaret för, avslutar Per Hidesten.

På branschorganisationen Svensk Handel är Mats Hedenström, näringspolitisk chef, frustrerad över att utredningen tar tid.

Starkt kritiska

– Vi välkomnar utredningen om strejkrätten, men är starkt kritiska mot att den tillåts dra ut på tiden. Vi har inte tid att vänta till efter valet. Våra medlemmar drabbas dagligen av den pågående konflikten, säger han.

Även Mats Hedenström konstaterar att de återkommande konflikterna är allvarliga. De slår hårt mot Svensk Handels medlemmar, som tvingas hitta andra vägar för att få ut varor till butiker och kunder. Han säger också att de är oroade över hur de återkommande strejkerna påverkar Göteborg och dess hamnverksamhet.

– Göteborg är Skandinaviens största containerhamn och den är ett ovärderligt nav i vår infrastruktur. De återkommande konflikterna naggar trovärdigheten i kanten och det kommer att kräva stora insatser att återfå ändrade rutter som nu går förlorade, avslutar Mats Hedenström.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-08-25 - 16:10  #Avtalsrörelse #Politik #Konflikt #Hamnkonflikten