Bilfabrik
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Lägre produktion i näringslivet

Publicerat av TT

Produktionsvärdet för det totala näringslivet minskade med 0,4 procent i december jämfört med november, enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Jämfört med motsvarande månad året före sjönk produktionen med 0,3 procent.

Industrins produktion minskade med 1,7 procent i december jämfört med månaden före och minskade med 3,2 procent jämfört med motsvarande månad 2018. Tjänstesektorns produktion var oförändrad jämfört med november och ökade med 0,1 procent i årstakt.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.

TT

Publicerad av TT den 2020-02-05 - 10:54  #Konjunktur