Arbetsförmedlingen
Foto: TT

Låg arbetslöshet - hög kompetensbrist

Publicerat av Martin Berg

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska och nu sjunker den även bland utrikes födda, visar Arbetsförmedlingens (AF) senaste månadsstatistik. Enligt AF är en anledning de nytillsatta Extratjänsterna, men Svenskt Näringslivs expert Edward Hamilton tycker inte att man kan göra den kopplingen rakt av. "Samtidigt som Extratjänsterna ökat har andra subventionerade tjänster minskat ungefär lika mycket".

Den sista januari var totalt 370 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar vilket är färre än för ett år sedan. Det betyder att arbetslösheten bland inrikes födda är nere på 4,0 procent, jämfört med 4,3 procent samma månad i fjol.

– Arbetsmarknaden är urstark just nu, sa Arbetsförmedlingens, analyschef Annika Sundén i en kommentar till Ekot.

Edward Hamilton, expert på arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, menar att Arbetsförmedlingen kanske inte har så stor anledningen att slå sig själva på bröstet över utvecklingen.

– Det är givetvis bra att vi just nu upplever en stark konjunktur och att arbetslösheten sjunker, om än marginellt. Vi kan dock se att långtidsarbetslösheten ökar och har bitit sig fast på rätt höga nivåer och att särskilt arbetslösheten bland utrikes födda fortfarande är över 20 procent.

Och han påpekar att efterfrågan på arbetskraft är god. Antalet nyanmälda platsannonser på AF:s platsbank har ökat kraftigt jämfört med samma månad för ett år sedan.

–  Jobbchanserna är alltså väldigt goda. Från det perspektivet kan man fråga sig dels  om Arbetsförmedlingens siffror är så himla bra, samt om de reformer som sjösatts under året gett en tillräckligt god effekt.

AF:s statistik visar vidare att arbetslösheten bland utrikes födda minskade med 1,2 procentenheter jämfört med januari förra året. Det betyder att den nu ligger på 21 procent. Annika Sundén sa i samband med det att extratjänsterna spelat en stor roll i den minskningen.

– Det är en viktig förklaring. Att de som kommit till Sverige och är utrikes födda tagit del av extratjänsterna.

Edward Hamilton håller med om att Extratjänsterna kan ha haft en effekt på arbetslösheten bland utrikes födda, men påpekar att den ökningen skett parallellt med att utbudet av andra subventionerade jobb och lönestöd som till exempel Nystartsjobb minskat ungefär lika mycket.

– Jag tycker inte att AF med säkerhet kan göra kopplingen att det beror på Extratjänsterna.

Annika Sundén konstaterade även att behovet av utbildningen är stort.

– Vi har brist på arbetskraft i åtta av tio yrken, ändå är det många arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför behöver vi motivera fler till utbildning så att de kan ta de jobb som finns. Även subventionerade anställningar som extratjänster är en väg in på arbetsmarknaden, inte minst för utrikes födda, konstaterar Annika Sundén.

Här ger Edward Hamilton regeringen plustecken för satsningarna på en Yrkeshögskola och Yrkesvux som ger människor möjlighet att byta yrke i vuxen ålder och även för grupper som träder in i arbetskraften.

– Även hopslagningen av lönestöd som träder i kraft nu under våren är bra, men vi efterlyser framförallt strukturella reformer som minskar risken och kostnaden att anställa som till exempel en reformering av LAS, konstaterar Edward Hamilton.

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-02-12 - 17:06  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #Integration