Logo
Logo
Nyhet23 april 2020 - 15:04

Kritiserat lagförslag om fackliga skyddsombud stoppas

Fackens regionala skyddsombud får inga utökade befogenheter. Det står klart sedan C och L har bestämt sig för att gå emot regeringens förslag. ”Vi vill att man ska titta på en utredning kring hela verksamheten”, säger Gulan Avci (L).

Regionala skyddsombud
Foto: Pontus Lundahl / TT

Regeringens förslag går i stort ut på att de regionala skyddsombuden, som alla utses av facken, ska få möjligheten att både komma in och agera på arbetsplatser där det inte finns fackliga medlemmar.

Förslaget har kritiserats från många håll. Kritiken handlar bland annat om att regionala skyddsombud inte har lika god kännedom om företagen som de lokala.

En av dem som har ifrågasatt förslaget är Susanne Andersson Pripp, som driver Hotell Ett i Östersund.

– Regeringens förslag är helt fel väg att gå. Ett bättre sätt att lösa detta är att ge företagen utbildning och stöttning i sitt arbete för att förstå vikten av att någon på arbetsplatsen tar rollen som skyddsombud. Då får vi fler skyddsombud men också skyddsombud som känner den arbetsplats de är på. Och vi ska komma ihåg att även om ett företag idag inte har ett skyddsombud betyder inte att man inte aktivt jobbar med frågorna, sa hon till Arbetsmarknadsnytt i höstas.

Finansieras av skattemedel

En annan invändning har varit att den regionala skyddsombudsverksamheten delvis finansieras av skattemedel. Men nu ser alltså förslaget ut att hamna i papperskorgen, något som Aftonbladet var först att rapportera om.

– Vi stödjer inte förslaget som kommer från regeringen och har lagt en följdmotion. Vi vill att man ska titta på en utredning kring hela verksamheten med regionala skyddsombud, säger Gulan Avci (L), förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, till Aftonbladet.

”Ett feltänk”

Amelie Berg är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv. Hon är lättad över att lagförslaget verkar hamna i papperskorgen.

– Det är bra att regeringen vill satsa på säkra arbetsplatser, men det här lagförslaget var ett feltänk, säger hon.

Svenskt Näringsliv vill hellre se att regeringen underlättar för medarbetare som inte är fackanslutna att bli lokala skyddsombud. Det, menar hon, skulle vara en bättre lösning på alla arbetsplatser, men inte minst på dem där det inte finns några fackligt anslutna medarbetare.

– De regionala skyddsombuden har oftast inte tillräckligt god kännedom om varje enskild arbetsplats. Därför menar vi att arbetsplatserna blir både säkrare och tryggare om personer med god lokalkännedom blir lokala skyddsombud och kan samarbeta med arbetsgivarna, som ju är de som har huvudansvaret för skyddsarbetet, säger hon.

Flera av riksdagspartierna efterfrågar nu någon form av utredning som ska se över skyddsverksamheten.

– Det är glädjande att sådana förslag finns på bordet eftersom vi under lång tid har efterfrågat en förändring, säger Amelie Berg,

#Arbetsmiljö#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist