Ylva Johansson, Ingvar Backle
Foto: TT + Svenskt Näringsliv

Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringminister, och Ingvar Backle, försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Kritik mot höjd LAS-ålder: "Gör inte att vi arbetar längre"

Publicerat av Stina Bengtsson

Anställningsskyddet bör förlängas från 67 till 69 års ålder. Det anser regeringen, skriver TT. Men förslaget får kritik från arbetsgivarsidan.

Förslaget om det förlängda anställningsskyddet grundar sig i pensionsöverenskommelsen som den blocköverskridande pensionsgruppen kom fram till år 2017. Syftet med höjningen är att se till att människor som vill och kan, ska kunna arbeta fram till 69 års ålder utan att bli uppsagda på grund av ålder.

Arbetsmarknadsutskottet stöttar förslaget. Vänsterpartiet är positivt men reserverar sig mot en del av förslaget som säger att uppsägningstiden ska begränsas till en månad och vill hellre se en uppsägningstid på tre månade, skriver TT.

Tidigare höjning gav ingen effekt

Men från arbetsgivarsidan höjs röster som ifrågasätter förslaget. Ingvar Backle är försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv. Han menar att det inte är en höjning av den så kallade LAS-åldern som får människor att vilja arbeta längre.

– Det visar forskningen. När LAS-åldern höjdes för några år sedan från 65 till 67 år förändrades inte äldres deltagande på arbetsmarknaden, säger han till Arbetsmarknadsnytt.

Ingvar Backle menar att det behövs rätt incitament för att ge människor möjlighet att arbeta längre upp i åldrarna – och att faktiskt också vilja göra det.

– Vi behöver arbeta högre upp i åldrarna för att pensionerna ska hålla jämna steg med den ökade medellivslängden. Men lagändringen gör inte att vi arbetar längre. Däremot kan arbetsgivare bli mer försiktiga med att tillsvidareanställa äldre medarbetare, säger han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-06-05 - 10:14  #Politik