Mikael Sjöberg, Martina Elfgren Lilja
Foto: TT + pressbild

Kritik mot Arbetsförmedlingens katastrofsiffror

Publicerat av Stina Bengtsson

Arbetsförmedlingens personal förmedlade bara 1,4 procent av jobben i Sverige förra året, enligt Sveriges Radio. ”Myndigheten borde släppa matchningsuppdraget”, säger Kompetensföretagens tillförordnade förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja.

Bara drygt nio procent av de nya jobb som förmedlades i Sverige under 2017 gick via Arbetsförmedlingen. Och de flesta av dem via Platsbanken. Bara 1,4 procent gick via myndighetens personal. Resten av jobben förmedlades via informella kontakter, bemanningsföretag med mera. Siffrorna kommer från SCB och har brutits ner av sajten Arbetsmarknad.se.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg tycker ändå att Arbetsförmedlingens resultat är bra.

– Jag skulle säga att vi är hyfsat bra. Ett land med våra förutsättningar - relativt höga skatter, relativt höga ingångslöner har den högsta sysselsättningsnivån i EU, så någonting måste vi ju göra som är bra. Men det finns ändå förbättringspotential, vi kan bli ännu bättre, säger Mikael Sjöberg säger han till Sveriges Radio.

”För låga siffror”

Men på Kompetensföretagen, branschorganisationen som organiserar företag som jobbar med rekrytering, omställning och uthyrning, håller tillförordnade förbundsdirektör Martina Elfgren Lilja inte med.

– Det är alldeles för låga siffror, säger hon.

Hon vill att Arbetsförmedlingens uppdrag ska förändras.

– Myndigheten borde släppa matchningsuppdraget och öppna upp mer för privata aktörer, säger hon och är starkt kritisk till att Arbetsförmedlingen har dragit ner på Stöd & Matchning och istället satsar mer på de dokumenterat ineffektiva extratjänsterna, som Arbetsmarknadsnytt rapporterade om i förra veckan.

En kvarts miljon i sysselsättning

Martina Elfgren Lilja vill alltså att Arbetsförmedlingen enbart ska ägna sig åt sitt myndighetsuppdrag. Resten av dagens uppdrag, det att genomföra jobbmatchningar borde, enligt henne, göras av privata aktörer, såsom Kompetensföretagens medlemsföretag.

– Vi sätter 250 000 i sysselsättning varje år, varav 55 000 är utrikesfödda, säger hon.

Hon förklarar hur Kompetensföretagens medlemsföretag har ständiga kontakter med organisationer och företag i hela landet varje dag och att det skapar en kunskap om arbetsmarknaden.

– Vi vet vilka kompetensbrister som finns. Vi har koll på det här – och det skulle Arbetsförmedlingen behöva, säger hon.

Att Arbetsförmedlingen förmedlar relativt få jobb är inte en nyhet. År 2011 låg andelen som fått jobb via kontakt med myndighetens medarbetare på två procent och den totala siffran jobb som förmedlades av Arbetsförmedlingen var då 8,6 procent.

Tycker det går för långsamt

Martina Elfgren Lilja påtalar att Kompetensföretagen har en god dialog med Arbetsförmedlingen och att myndigheten genomgår en förändringsprocess för att bli bättre. Men hon tycker att det går för långsamt.

– De borde till exempel ha öppnat upp Platsbanken snabbare och fokuserat på de digitala lösningarna för att bredda den, så hade det blivit enklare för arbetsgivare att rekrytera via den, säger hon.

– Inte minst unga arbetssökande idag är ju helt digitala och skulle i så fall använda Platsbanken på ett helt annat sätt, säger Martina Elfgren Lilja.

Arbetsförmedlingens kommentar

Arbetsmarknadsnytt har kontaktat Arbetsförmedlingen för en intervju med generaldirektör Mikael Sjöberg, men han låter via myndighetens presschef meddela att han inte har tid att svara på frågor. Presschefen Patrik Svenssons generella skriftliga kommentar till de låga siffrorna är dock följande:

"Utmaningen för oss är att bidra till att personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden får rätt stöd och insatser för att längre fram kunna ta ett arbete. Frågan man kan ställa sig är om detta arbete som är långsiktigt och tidskrävande för våra arbetsförmedlare fångas in i siffrorna? Det tror jag inte."

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-09-04 - 12:56  #Arbetsförmedlingen