Logo
Logo
Nyhet10 februari 2021 - 13:02

Krisstödet: Myndigheten i skottgluggen

Det förlängda stödet för korttidsarbete börjar snart att gälla. Men företagen är inte nådiga i sin kritik mot Tillväxtverket. Inte sällan fastnar ärenden i en långsam och snårig handläggning. 

”Regeringen slår sig gärna för bröstet för att vara snabbfotade med att rulla ut miljardsstöd till företagarna. Men det är inte mycket värt om det inte kommer företagen som är berättigade till stöd till del”, säger avdelningschef Göran Grén.Foto: Ernst Henry Photography AB

Förlängningen av krisstödet börjar gälla den 15 februari och innebär en rad förändringar som ökar regelkrånglet och förlänger Tillväxtverkets handläggningstider med ytterligare 5-8 veckor.

– Jag har ställt frågan flera gånger till Tillväxtverket, hur är det möjligt att man inte kan ta fram ett datasystem? Jag förstår att det kan ta tid, men inte 5–8 veckor efter ett ikraftträdande av lagen. Det här borde man börjat med långt tidigare av det skälet att man visste vad det fanns för innehåll i lagen, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik på Svenskt Näringsliv.

Regeringen vill gärna slå sig för bröstet för att ha varit snabbfotade med att rulla ut miljardsstöd till företagarna. Men det är inte mycket värt om att göra det snabbt om det inte kommer företagen som är berättigade till stöd till del, menar Göran Grén.

– Tyvärr har det visat sig att man var snabba i början men sen har man varit sena i hantering av ansökningar som avstämningar av stöd. Det går inte att lappa efter läget. Därför borde man långt tidigare ha insett den magnitud av behov som fanns och följaktligen hyrt in kompetens.

Efter samtal med svenska entreprenörer skapar Göran Grén en oroväckande bild av de krisande företagens unika situation.

– Man kan vänta tre månader, fem månader, åtta månader efter ansökan har skickats och fortfarande inte få ett besked. Man har heller ingen kontaktperson när man ringer till Tillväxtverkets journummer. För varje samtal är det en ny handläggare varje gång och sen blir man ofta hänvisad till hemsidan. Har man tur kan man hitta ganska direkt svar, men emellanåt är det ganska generella svar.

Ett återkommande svar från Tillväxtverket är att det inte kan ges några förhandsbesked. Det är alltså upp till varje företag att uppvisa att de är i behov av stödet, sen får de se om det bär vägen eller inte. Vidare lägger statistiken ett fortsatt mörkt raster över en illa fungerande krisstödshantering.

– Tillväxtverket har hanterat drygt 90 000 ärenden vilket berör cirka 580 000 anställda. Av dessa har 7 600 fått avslag räknat från förra veckan. Det riktigt intressanta med Tillväxtverket avslag är att deras avslag grundar sig på rena handhavandefel, till exempel att man har glömt att fylla in en rad, en personuppgift eller inte har skickat in ett visst intyg, säger Göran Grén.

Han radar upp en rad andra exempel som kan leda till förseningar.

– Det kan handla om att uppgifter om antal anställda och lönenivåer inte stämmer överens med inbetalning av arbetsgivaravgiften, att det saknas uppgifter om arbetsgivaravgifter, att man har haft ekonomiska svårigheter, att man har gjort någon form av utdelning, att man har flera ansökningar inskickade, att man vill ha in kompletteringar eller att avstämningen inte är inskickad i rätt tid.

Än mer intressant, enligt Göran Grén, är att handläggningen bromsas av regeringens otroligt många kontrollfunktioner.

– Att ha kontroller är i sig naturligt i och med att det handlar om skattemedel. Problemet är att kontrollerna blir så övermäktiga att Tillväxtverket inte kan hantera syftet med själva stödet och det hela drar ut på tiden. Då borde man ställa sig frågan: Är det här verkligen meningen?

En enkät bland arbetsgivarorganisationen Almegas medlemsföretag kanaliserar också missnöje och oro. Fyra av tio företag anser att Tillväxtverkets hantering av stödet till korttidsarbete har varit allt annat än bra.

I bästa fall, så kan företagen ta del av stöden i slutet av april, vill det sig illa dröjer det ända till midsommar, kommenterar Thomas Erséus, vd på Almega.

– Vår enkät visar att fler än vart fjärde tjänsteföretag inte kan vänta så länge utan att säga upp personal.

Vår enkät visar att fler än vart fjärde tjänsteföretag inte kan vänta så länge utan att säga upp personal.
Thomas Erséus
Vd Almega

Av svaren framgår att 70 procent av de intervjuade vd:arna uppskattar att handläggningstiden varade i 30 dagar eller mindre. Sju procent fick vänta 60-90 dagar, sex procent mer än 90 dagar.

Mot den bakgrunden föreslår Almega att handläggningstiden maximeras till 30 dagar, och kommer inget besked från Tillväxtverket inom tidsramen betalas stödet ut ändå och kontrolleras senare.

#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist