Krislarm i fordonsindustrin
Foto: TT

Krislarm från fordonsindustrin – ”Mycket större än finanskrisen”

Publicerat av Henrik Sjögren

”Vi har aldrig tidigare varit med om att det har gått så fort”, säger Peter Bryntesson på Fordonskomponentgruppen. 80 procent av de som jobbar i leverantörsledet inom fordonsindustrin är permitterade och krisen blir bara djupare och djupare.

Av 98 000 människor som jobbar i leverantörsledet inom fordonsindustrin är nu 77 000 permitterade, eller närmare 80 procent. Det är aldrig tidigare upplevda nivåer.

Peter Bryntesson

Peter Bryntesson, Fordonskomponentgruppen

Foto: Jeanette Larsson

– Detta är mycket större än finanskrisen, vi har aldrig tidigare varit med om detta och att det har gått så fort, säger Peter Bryntesson, senior rådgivare och forskningsansvarig på Fordonskomponentgruppen (FKG).

Annan verklighet efter corona

Han är övertygad om att krisen kommer att innebära en vattendelare, inte bara för fordonsindustrin, utan för samhället i stort. FKG lägger nu därför mycket fokus på att försöka prognosticera ett ”post corona-scenario”.

– Vi försöker föreställa oss verkligheten efter att corona har klingat av för att vara så förberedda som möjligt. Att dra ner verksamheten innebär ofta väldigt stora problem för ett företag. Men att sedan starta upp den igen, när allt är över, kan faktiskt innebära ännu större problem, säger Peter Bryntesson.

FKG gör ständigt enkätundersökningar bland sina medlemsföretag om hur de upplever sin situation. Den senaste, som färdigställdes den 25 mars, koncentrerade sig på de stödåtgärder som regeringen har satt in – med särskilt fokus på korttidspermitteringarna.

Många kommer att bomma igen

Den stora mängden, cirka 85 procent, av leverantörerna till fordonsindustrin kommer att utnyttja systemet i någon av de tre olika omfattningarna. Hälften av dessa kommer att göra det till max, alltså den högsta möjliga permitteringsgraden om 60 procent. En femtedel av dem kommer att utnyttja det till nivå två, alltså en permitteringsgrad av 40 procent.

Av de 15 procent som säger att de inte kommer att utnyttja systemet så är det hälften som planerar att lägga ner helt och hållet.

– De kommer helt enkelt att bomma igen sin verksamhet. Den andra hälften, som säger sig klara sig helt utan stödet, är ofta företag som sysslar med teknikutveckling, och inte har någon egen produktion, säger Peter Bryntesson.

Ett stort problem för många av underleverantörerna är att fordonstillverkarna, som är högst i kedjan, har valt olika sätt att stänga ned sina verksamheter. Medan Volvo AB stänger ner helt och hållet i sex veckor, för att sedan gå upp på hundra procent, så har Scania och Volvo Cars valt att införa korttidsvecka i stället.

– Våra medlemsföretag försöker göra på samma sätt som fordonstillverkarna gör. Är du då leverantör till båda kan det bli problem, om du har en line till en tillverkare som stänger ner helt och en line till en tillverkare som går på halvfart, säger Peter Bryntesson.

”Måste veta hur vi sparkar igång efter krisen”

Men vad som är rätt att göra som fordonstillverkare vill han inte ha några åsikter om. Allt hänger ju på vad som händer med coronaviruset, menar han. Det är också därför de nu lägger mycket fokus på skademinimering och att kartlägga det finmaskiga nät av företag och samhällsfunktioner för att undvika de värsta såren post corona.

– Vi måste veta hur vi på bästa sätt kan sparka igång systemen efter krisen. Det kan vara oerhört svårt att komma igång i ett landskap där många länkar i kedjan har skadats. Fordonstillverkningen är beroende av ett oerhört känsligt ekosystem av företetagande, samt av att alla samhällsfunktioner fungerar som det ska, säger Peter Bryntesson.

För att ett fordon ska kunna byggas krävs att alla artiklar och alla komponenter finns på plats vid varje givet tillfälle. Om en tillverkare säger att en leverantör ska tillverka 5 000 artiklar om dagen från ett visst datum innebär det att leverantören binder upp enorma mängder kapital, inte bara i frågan om insatsvaror, utan även i form av löner.

– Den infrastruktur som omgärdar fordonsindustrin kommer att få sår av krisen. Vissa leverantörer kommer att gå i konkurs. Det finns risk att andra viktiga funktioner, som transportörer, med mera också kan ha drabbats. Allt det här är sammanflätat på både europeisk och global nivå, säger Peter Bryntesson.

Dagliga möten med näringsdepartementet

Samtidigt ser han hur många företag nu passar på att utföra underhåll och service i sina verkstäder när produktionen ligger nere. Vissa företag passar även på att kompetensutveckla sin personal via de nya innovativa möjligheterna som den digitala utvecklingen har gett.   

– Vi skulle själva ha deltagit fysiskt i en heldagskurs i dag. Den är flyttad till nätet, med ett mycket effektivt digitalt verktyg för distansutbildning. Många kommer inse fördelarna med detta sätt att arbeta vilket kommer att påverka framtidens arbete. Redan i dag ser vi hur tillverkare använder VR-glasögon i tillverkning och får guidning av människor från andra sidan jorden, säger han. 

FKG håller tät dialog med både fordonstillverkare för att leverantörerna ska få en god bild av hur läget ser ut och för att de ska få den framförhållning som krävs. Dessutom har de så gott som dagliga möten med näringsdepartementet.

– Jag anser att departementet gör ett bra jobb och de har bidragit till att snabbt ändra regelverken. Det ska bli intressant att se, när allt summeras, hur detta snabbfotade arbete kan komma att påverka det politiska arbetet även framöver, säger Peter Bryntesson.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2020-04-01 - 14:42  #Arbetslöshet #Coronakrisen #Konjunktur