Logo
Logo
Nyhet29 april 2020 - 15:04

Krisen kan stoppa 10 000 yrkesförare

I transportbranschen kan snart 10 000 förare stå med körförbud i spåren av coronakrisen och hela landet kan lamslås. Men en lösning verkar ändå vara nära.

Thomas Svanberg är HR-chef på Ohlssons
Det finns en oro för Ohlssons. Snart kanske deras förare inte kommer att kunna utföra sina arbeten. Thomas Svanberg är HR-chef på företaget.Foto: Mostphotos + Ohlssons

Den rådande coronakrisen har slagit hårt mot delar av transportsektorn. Bland annat har flygbranschen tvärstannat och för bussföretagare inom resebranschen har hela verksamheter slagits ut.

Caj Luoma, Transportföretagen
Caj Luoma, Transportföretagen
Foto: Transportföretagen

– Vissa delbranscher har fått storstryk under coronakrisen där man har sett att hela marknader har försvunnit. Men samtidigt behövs en mängd transporter utföras för att samhället ska fungera, som till exempel transporter för läkemedel och livsmedel samt persontransporter, säger Caj Luoma, som är chef inom kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Finns en oro

Thomas Svanberg, HR-chef på företaget Ohlssons, som bland annat tillhandahåller lastbilstransporter för olika typer av uppdrag, berättar att verksamheten har klarat sig ”väldigt bra” i den rådande coronakrisen.

– Bland annat kör vi mellan olika återvinningscentraler och där har körningarna ökat till följd av att människor verkar vara hemma mer och rensar.

Men det finns en oro för Ohlssons. Snart kanske deras förare inte kommer att kunna utföra sina arbeten.

– För vår del handlar det om ungefär 250 förare vars yrkeskompetensbevis löper ut i början av 2021, säger Thomas Svanberg.

För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil måste yrkesförare ha ett så kallat yrkeskompetensbevis (YKB) för att kunna utföra sitt arbete. För att få behålla sitt YKB måste man vart femte år genomgå en fortutbildning. En fortbildning tar minst 35 timmar och delas ofta upp på flera tillfällen.

– Under våren har alla utbildningar som var inplanerade ställts in vilket betyder att de kanske inte kommer att kunna genomföra fortutbildningen innan yrkeskompetensbevisen löper ut.

Enkel lösning

Problematiken skulle kunna lösas väldigt enkelt, menar Thomas Svanberg.

– Antingen om man kunde tillåta distanskurser eller om man skulle kunna förlänga giltighetstiderna för YKB. Det skulle underlätta enormt för både oss och hela branschen.

Thomas Svanberg konstaterar att om situationen inte ändras finns risken att förarna inte kommer att vara behöriga att utföra sina jobb.

– Om vi skulle låta de köra utan att de har ett giltigt YKB skulle vi begå lagbrott, och det finns inte på kartan. Ytterst skulle detta kunna innebära att verksamheten står still. Det skulle vara förödande.

Enligt Transportföretagen handlar det om 10 000 yrkesförare som kan komma att stå utan rätt att köra vilket kommer att slå hårt mot hela godstransportsektorn och bussbranschen.

– För en bransch som redan innan hade problem med kompetensbrist är detta än mer problematiskt. Dessutom kan konsekvenserna bli att samhällsviktiga transporter inte blir genomförda.

Risk att utbildningarna försvinner

Att majoriteten av fortutbildningarna ställts in under våren kan även skapa problem för de utbildningsföretag som genomför utbildningarna.

– Många av utbildningsföretagen är mikroföretag och farhågan är att de inte kommer att kunna klara av den här situationen. Skulle krisen hålla i sig skulle det kunna resultera i en situation där det inte finns några utbildningsföretag kvar som kan genomföra utbildningarna, säger Caj Luoma.

Nu verkar dock problematiken lösas till viss del. Enligt en promemoria från regeringen ges nu förslag på en ändring av lagen om yrkesförarkompetens där giltighetstiden förlängs med upp till sex månader. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 och välkomnas av bland andra Transportföretagen.

– Det här är en fråga som vi drivit sedan krisen bröt ut och vi välkomnar att regeringen tagit till sig av våra önskemål. Trots att det fortfarande återstår en del oklarheter kring hur den nya lagen ska se ut är förhoppningen är att det kommer att hjälpa transportbranschen att kunna utför sin samhällsviktiga funktion.

#Kompetensförsörjning#Coronakrisen#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist