hamiltonss

”Krävs mer för att stoppa Arbetsförmedlingens nedåtgående spiral”

Publicerat av Stina Bengtsson

Slopade trainee-jobb och stärkt yrkeshögskola. Det är regeringens nya satsningar inom utbildning och arbetsmarknad. ”Det är bra att regeringen har lyssnat på oss inom vissa områden. Samtidigt krävs det mer än konstgjorda åtgärder för att skapa riktiga jobb”, säger Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.

Kompetensbristen är stor inom många yrkesområden i Sverige. Det handlar om allt från träindustriarbetare till kockar. Under lång tid har såväl fack som arbetsgivare tryckt på regeringen för att utveckla yrkeshögskolan för att komma till rätta med problemen. Edward Hamilton välkomnar därför de nya platserna på yrkeshögskolan.

– Yrkeshögskolans utbildningar är skapade utifrån efterfrågan och arbetsgivarnas behov. Nio av tio som går färdigt utbildningen kommer i arbete. Därför är vi glada för regeringens besked idag, säger han.

Samtidigt är han tydlig med att utbildningsinsatser inte får användas för att dölja arbetslöshet.

– Alla utbildningsinsatser måste utformas efter efterfrågan. Att dölja arbetslöshet är skadligt för såväl samhällsekonomin som för den enskilda individen, menar han.

Efterlyser renodlat system

Arbetsgivare har ofta kritiserat att det finns så många olika typer av anställningsstöd. Så sent som idag kritiserade Arbetsförmedlingens tidigare chef för externa tjänster, Björn Elmqvist, systemet och kallade det för en ”tragedi”. Och han är inte ensam om kritiken. Även Edward Hamilton och Svenskt Näringsliv har länge efterlyst ett mer renodlat system. Regeringen slår nu ihop fem stöd till ett och slopar traineejobben. Det är bra, men inte tillräckligt, tycker Edward Hamilton.

– Arbetsförmedlingens samtliga programinsatser måste förenklas ännu mer. Den lösning som presenteras idag är ett steg i rätt riktning, men den räcker sannolikt inte för att stoppa Arbetsförmedlingens nedåtgående spiral.

Om regeringens aviserade satsningar kommer ge någon stor effekt på kort eller lång sikt kan han inte sia om idag.

– Det återstår att se, avslutar Edward Hamilton.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-09-05 - 20:39  #Kompetensförsörjning #Politik #Utbildning