Elmsäter-Svärd och Lundahl
Foto: Sören Andersson + Pressbild

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier och Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Kraftigt byggras kan utlösa krisen

Publicerat av Daniel Mellwing och Henrik Sjögren

Byggsektorn har varit en motor för den ekonomiska tillväxten. Men nu väntar ett kraftigt fall i bostadsbyggandet som kan utlösa lågkonjunkturen, enligt Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. ”Vi har varnat för det här”, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Även om Sveriges ekonomi går på högvarv och företagen andas optimism väntar tuffare tider. Den varningen utfärdar fackförbundet Unionen i sin konjunkturprognos som presenterades under onsdagen. Stämningsläget inom industrin växlar ned, och BNP beräknas öka med 2,3 procent i år och 1,5 procent under 2019, enligt prognosen.

Kan utlösa lågkonjunktur

Byggsektorn har ökat kraftigt de senaste åren och stått för cirka 20 procent av den totala jobbtillväxten, påpekar Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Men nu väntar ett kraftigt fall i bostadsbyggandet som slår direkt mot industrin.

– Den kraftiga nedgången, i framförallt Stockholmsregionen, kan utlösa en lågkonjunktur. Det beror på att delar av industrin, framförallt företag inom trä och stål, har just byggsektorn som sin viktigaste hemmamarknad. Faller bostadsbyggandet så drar den med sig delar av tillverkningsindustrin. Om byggandet minskar kraftigt samtidigt som konjunkturen i omvärlden försvagas så pressas svensk ekonomi från två håll, säger hon.

Industriarbetsgivarnas chefsekonom Kerstin Hallsten håller med.

– Det finns risker med utvecklingen internationellt, som om de materialiseras kan leda till en betydligt svagare utveckling än den balanserade inbromsning som de flesta räknar med, säger hon.

”Vi har varnat för det här”

Enligt Unionens bedömningar kommer bostadsbyggandet att minska med 15 procent 2019, jämfört med i år. Risken finns dessutom att nedgången kan bli ännu större, menar Katarina Lundahl.

– Särskilt om det sker ytterligare prisfall på bostäder, säger hon.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier, bekräftar bilden.

– Vi har varnat för det här. Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus från 64 000 i konjunkturtoppen 2017 till 42 500 nästa år. En tredjedel av marknaden för nyproduktion har försvunnit på två år, säger hon.

Utvecklingen är alarmerande, påpekar hon.

– Byggbranschen har avgörande betydelse för Sveriges tillväxt. Nedgången i nyproduktion är tydligast i Stockholm. Det innebär en stor risk för spridningseffekter till övriga delar av landet och till övriga delar av ekonomin, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Stora utmaningar för nästa regering

Unionen spår att Riksbanken höjer reporäntan redan i december. Samtidigt saktar jobbtillväxten in, enligt Katarina Lundahl. Svensk ekonomi och nästa regering står alltså inför stora utmaningar.

– Det är viktigt att en ny regering, när den väl kommer på plats, tar ett helhetsgrepp och reformerar bostadsmarknaden och det är viktigt att det sker snabbt. Politikerna måste ta tillbaka stafettpinnen och kan inte längre lämna ”walk over” till Finansinspektionen, vars krav har lett till att stora grupper har stängts ute från bostadsmarknaden.

Nu krävs att hela klustret av bostadsskatter och kreditbegränsningar ses över utan att skulderna blir för stora, menar hon. Dessutom kvarstår stora utmaningar på arbetsmarknaden.

– Politiken måste få nya modeller på plats för att underlätta inträdet. Där tror vi på etableringsjobben som parterna har kommit överens om. Det handlar också mycket om språket. Vi har undersökt hur det ser ut för yrkesinriktad SFI och där förekommer det fortfarande att analfabeter och högskoleutbildade sätts i samma klassrum runt om i kommunerna. Det är inte en hållbar situation, säger Katarina Lundahl.

Så kan krisen bromsas

Kerstin Hallsten påpekar att industriföretag ofta verkar på en global marknad. För att bromsa en eventuell kris måste företagen själva kunna hantera en sämre utveckling, och då måste förutsättningar finnas för det, menar hon.

– Det penningpolitiska handlingsutrymmet är begränsat eftersom ränteläget redan idag är lågt. Det finns visst utrymme att stabilisera ekonomin med finanspolitiska åtgärder, men även här finns begränsningar via olika budgetregler, säger Kerstin Hallsten.

– För att hantera kostnadskriser är möjligheten till snabba anpassningar och flexibilitet avgörande. Vi behöver därför ett system för korttidsarbete som i praktiken motsvarar det som finns i våra konkurrentländer. Det är även viktigt, givet rådande LAS-reglering, att möjligheten att visstidsanställa och att hyra in arbetskraft finns. Omställningsförmågan hos arbetskraften måste öka, säger fortsätter hon.  

Daniel Mellwing Henrik Sjögren

Publicerad av Daniel Mellwing och Henrik Sjögren den 2018-11-07 - 15:54  #Konjunktur #Skatt