Logo
Logo
Nyhet21 november 2017 - 23:11

Kraftig ökning i arbetslöshet bland lågutbildade

Personer med låg utbildning har fått en sämre anknytning till arbetsmarknaden de senaste elva åren, enligt SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning, AKU. Framför allt utomeuropeiskt födda och unga med bristande utbildning halkar efter. ”Statistiken understryker behovet av att vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden”, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

AMN_ABF2
Foto: Bertil Ericson/TT

Från och med år 2005 till och med år 2016 har arbetslösheten bland lågutbildade ökat från tio procent till 16,8 procent, och under samma period har sysselsättningsgraden minskat från 64,5 till 58,2 procent, enligt SCB:s siffror, som presenterades i dag.

Utomeuropeiskt födda och unga halkar efter

Inom gruppen lågutbildade är det framför allt gruppen utomeuropeiskt födda och unga som halkar efter andra på arbetsmarknaden. År 2016 var arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning 36,9 procent, vilket kan jämföras med 17 procent bland utomeuropeiskt födda med minst gymnasieutbildning. Bland unga inrikes födda med låg utbildning var motsvarande arbetslöshetssiffra 28 procent, vilket kan jämföras med 10,9 procent för unga med minst gymnasieutbildning.

SCB:s siffror visar också att lågutbildade män har en starkare anknytning till arbetsmarknaden än kvinnor, och att äldre lågutbildade födda i Sverige hävdar sig relativt bra.

”Understryker behovet av sänkta trösklar”

Almegas vd Anna-Karin Hatt är bekymrad över undersökningens resultat.

– En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd. Samtidigt som Arbetskraftsundersökningen presenterar ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete, råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Almegas bedömning är att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar att bromsa in om vi inte hanterar problemen med otillräckliga matchningsinsatser och den kritiska kompetensbristen som i dagsläget hämmar svensk tillväxt. Statistiken understryker behovet av att vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som vi stärker incitamenten för kompetensinvesteringar, säger hon i en kommentar.

Delvis en sammansättningseffekt

Antalet lågutbildade personer har minskat från 841 000 till 586 000 personer mellan åren 2005 och 2016, enligt SCB. Även sammansättningen av gruppen lågutbildade har förändrats. År 2016 bestod gruppen av en betydligt mindre andel inrikes födda och en större andel utomeuropeiskt födda jämfört med 2005. Dessutom har andelen unga lågutbildade ökat under perioden. Att lågutbildade har fått en sämre anknytning till arbetsmarknaden kan alltså delvis vara en sammansättningseffekt, skriver SCB.

#Kompetensförsörjning#Arbetslöshet#Integration#Kompetensförsörjning
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist