Logo
Logo
Nyhet14 januari 2021 - 12:01

Kraftig ökning av uppsagda som fått hjälp att ställa om

62 procent fler tjänstemän sökte under 2020 hjälp från omställningsorganisationen TRR jämfört med året innan. Och på TSL, som hjälper uppsagda arbetare, tredubblades antalet sökande. Antalet uppsagda tjänstemän ökade under 2020 med 62 procent jämfört med 2019. Och allt fler väljer att skola om sig, berättar TRR:s vd Lennart Hedström.

Foto: Mostphotos

År 2020 var ett tufft år för det näringslivet. I krisens spår har arbetslösheten ökat lavinartat. Enligt Arbetsförmedlingen var andelen arbetslösa den högsta på 23 år och den spås öka. Och nu förstärks myndighetens siffror med dyster statistik från omställningsbolagen TRR, som arbetar med uppsagda tjänstemän, och TSL.

TRR:s sammanställning för 2020 visar att antalet uppsagda tjänstemän ligger på ungefär samma nivåer som under finanskrisen 2008–2009. Under 2020 ansökte 22 932 nya tjänstemän om stöd hos TRR, att jämföra med 14 189 under 2019. Det är en ökning med 62 procent. Uppsägningarna följer pandemivågen. Antalet uppsagda tjänstemän var som störst under april-juni. Sedan gick siffrorna ner, för att återigen öka september-november.

Hos Trygghetsfonden TSL tredubblades antalet sökande jämfört med 2019. 35 011 personer fick hjälp av TSL under 2020. Och även om siffrorna för TSL:s del var större under finanskrisen, så har coronakrisen slagit bredare och drabbat fler branscher.

– Jämför vi denna kris som främst är driven av pandemin ser vi ett annat avtryck på arbetsmarknaden än under finanskrisen som drevs av en finansiell kollaps. Nedstängningen av samhället har slagit bredare över fler branscher, säger TSL:s vd Caroline Söder i ett pressmeddelande.

Ljus i mörkret

Men i mörkret finns ett ljus. En stor andel av de uppsagda får nytt jobb, startar eget eller väljer att omskola sig – åtminstone om de har fått stöd från något av omställningsbolagen. Det gällde 93,8 procent av tjänstemännen som fick stöd från TRR och 91,4 procent av arbetarna som fick stöd från TSL.

– Majoriteten får en tillsvidareanställning men andelen som får en visstidsanställning ökar något. Vi ser också att 9 procent, nästan dubbelt så många, istället väljer att börja studera. Dessa förändringar är kända mönster vid en osäker arbetsmarknad, säger Caroline Söder.

– Att allt fler väljer längre studier ser vi som en positiv trend som både gynnar ett rörligare arbetsliv och en rörligare arbetsmarknad. En bidragande faktor till att så pass många valt studier är den studieersättning som TRR införde 2019. Vi kan förvänta oss att fler framöver kommer välja att skola om sig mitt i livet, säger TRR:s vd Lennart Hedström i ett pressmeddelande.

Enligt TRR går det också fortare att få nytt jobb nu än innan coronakrisen.

– Att omställningstiden minskar tyder på att det under en kris går förhållandevis snabbt för dem som kommit in till TRR att hitta en ny sysselsättning. Under 2020 har tiden till ny positiv lösning minskat med en hel månad jämfört med förra året. Det finns flera anledningar till detta, men en förklaring kan vara att en uppsägning under en kris inte tas personligt och man är därmed mer redo att söka ett nytt jobb direkt, säger Lennart Hedström.

– En annan anledning kan vara att man på grund av ovisshet kring framtiden i större mån tar tillvara på de möjligheter som bjuds. Dessutom har rådande pandemi fört med sig ett helt nytt digitalt arbetssätt som ger större geografiska möjligheter att få ett nytt arbete oavsett var företaget finns.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Arbetslöshet#TRR#TSL
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist