Logo
Logo
Nyhet19 januari 2021 - 10:01

Kraftig ökning av antalet sjukskrivna

Våren 2020 ökade antalet sjukskrivna i Sverige kraftigt. Det konstaterar Försäkringskassan i en ny rapport. Och även om den absoluta majoriteten av alla covidrelaterade sjukskrivningar var kortvariga visar rapporten att sju procent blev längre än tre månader. Men pandemin har även orsakat andra bekymmer.

Foto: Mostphotos

Att coronapandemin har påverkat arbetslivet i Sverige har vi vetat sedan krisen briserade i mars. Men nu visar också Försäkringskassans siffror för 2020 att covid-19 har medfört stora negativa konsekvenser.

I början av pandemin, alltså under våren 2020, ökade antalet sjukskrivna kraftigt, men majoriteten av sjukdomsfallen var korta. Enligt Försäkringskassan har de kortaste sjukfallen dock blivit något längre, vilket beror på att myndigheten har avvaktat med att begära in sjukintyg i början av sjukfall.

”Sjukfall upp till 21 dagar var i genomsnitt tre dagar längre för månaderna mars till juni 2020, jämfört med samma månader under 2017 till 2019. För egenföretagare ökade sjukfallslängden för kortare sjukfall mest, i genomsnitt 6,5 dagar längre jämfört med tidigare år”, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Men även om de flesta covidrelaterade sjukdomsfallen var korta var en förhållandevis stor andel, sju procent, längre än 90 dagar.

– Samtidigt vet vi att det finns människor som är sjuka betydligt längre perioder. Vi bedömer att det i september 2020 var drygt 700 fler sjukfall med covidrelaterade diagnoser som passerade 180 dagar, jämfört med ett år tidigare, då covid-19 inte orsakade sjukskrivningar i denna grupp, säger Fanny Jatko, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten, i pressmeddelandet. 

Mindre medicinsk rehab

Men pandemin har medfört andra problem, utöver sjukskrivningarna. Försäkringskassan konstaterar att färre personer har fått medicinska rehabiliteringsinsatser. Bara hälften så många har fått så kallad förebyggande sjukpenning, som betalas ut vid medicinsk rehabilitering.

Försäkringskassan menar att den slopade karensdagen och myndighetens tillfälligt ändrade hantering av läkarintyg har förenklat för individer att ta del av sjukförsäkringen.

– Dessa åtgärder bör dessutom ha bidragit till minskad smittspridning och underlättat för hälso- och sjukvården, säger Fanny Jatko.

Fakta

Det finns svårigheter med att skatta sjukskrivningar på grund av covid-19. Det beror dels på svårigheter med att diagnosticera covid-19 vilket kan ha gjort att personer som var sjuka på grund av covid-19 till en början blev sjukskrivna för andra diagnoser, och dels på att inte alla personer som under våren hade covid-19 testades, vilket betyder att de inte fick en konstaterad diagnos.

På grund av denna osäkerhet följer Försäkringskassan även andra diagnosgrupper vars symtom liknar covid-19 och vilka ökade under pandemins inledande skede i mars 2020. I den här rapporten kallar vi dessa för covidrelaterade diagnoser och utöver covid-19 består de av tre diagnosgrupper: andningsorganens sjukdomar (till exempel Influensa och lunginflammation), infektionssjukdomar (till exempel virussjukdomar) och symtomdiagnoser (till exempel hosta, feber och huvudvärk).

Källa: Försäkringskassan.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Sjukskrivningar#Försäkringskassan
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist