Logo
Logo
Nyhet2 mars 2020 - 08:03

Körkortsregler hinder för nyanländas jobb

Inget körkort, inget jobb. En ond cirkel för många. Ändå är reglerna för nyanlända krångliga – de får först köra på sina gamla körkort, sedan måste de tas om.

Övningskörning
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enkla jobb kräver ofta att man kan köra bil, men utländska körkort från länder utanför EES-området duger inte i Sverige.

Efter ett år som folkbokförd här måste körkortet tas om, och även den som kört prickfritt i många år måste bevisa sin körduglighet med bland annat teoriprov, körprov och halkutbildning.

Transportstyrelsen uppger att kraven bara riktar in sig på trafiksäkerhetsreglerna, några arbetsmarknadsmässiga hänsyn tas inte. Det går för sig att köra bil på ett utomeuropeiskt körkort både under asylprövningstiden och under ett år efter att uppehållstillståndet beviljats, men sedan är det stopp.

Stora ambitioner

– Det finns inget snabbspår för körkort. I Sverige har vi stora ambitioner för trafiksäkerheten, säger Olof Stenlund, utredare på Transportstyrelsen.

Han berättar att många varit arga på att folk får köra här på utländska körkort till en början. Men det har att göra med internationella regler som Sverige undertecknat förklarar han. Hade vi inte gjort det hade svenskar inte fått köra bil utomlands på samma villkor.

Enligt Rikard Lingström, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, är körkort en slags grundkompetens som behövs för många jobb.

– Det beror ju på vad det är för jobb. Körkort krävs för chaufförsjobb, och för många vårdjobb beroende på var i landet det är.

Ungefär 20 procent av de jobb som ligger på Arbetsförmedlingens sajt Platsbanken nu har bilkörkort som ett uttalat krav, berättar han.

Körkort för bristyrken

Arbetsförmedlingen pekar ut några yrken, där det inte krävs så lång utbildning, som bristyrken. Det är bland andra buss- och lastbilsförare, olika hantverkaryrken och undersköterskor, där körkortet är viktigt, eller till och med en förutsättning. Samtidigt är arbetslösheten betydligt högre för utrikes födda än för de som är födda i Sverige. I januari i år var 18,9 procent av de utrikes födda arbetslösa, mot 4,2 procent av dem som fötts i Sverige, enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik. Då var drygt 28 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen i etableringsprogram.

Men om de arbetssökande har körkort eller inte är det ingen som vet.

– Vi följer inte i vår statistik hur många av de arbetslösa som saknar körkort, säger Rikard Lingström.

Arbetsförmedlingen ger arbetsmarknadsutbildningar för bland annat lastbils- och busschaufförer, men för att gå dem krävs ett bilkörkort. Det går inte att få via Arbetsförmedlingen.

– Bilkörkort är inte kopplat till ett specifikt yrke, säger Rikard Lingström.

Studielån

Sedan 2018 går det att få studielån för att ta körkort. Men kravet är arbetslöshet, och för den som är över 25 år måste arbetslösheten ha varat i minst sex månader. Dessutom måste den sökande delta i något arbetsmarknadsprogram, eller vara inskriven i etableringsprogrammet. Det gör att nyanlända ”tvingas” till arbetslöshet i minst sex månader innan de kan få ekonomisk hjälp att ordna körkortet.

Inom regeringskansliet hanteras körkortsfrågan för nyanlända inte annorlunda än körkort i allmänhet, trots att det är en väg in till enkla jobb, förklarar Fredrik Persson, pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). ”Av trafiksäkerhetsskäl kräver vi i Sverige att personer med utländska körkort, inom ett år måste genomgå ett svenskt förarprov”, skriver han till TT, och menar att det gjorts en del för att underlätta för nyanlända att ta det.

”Ett körkort är en förutsättning för många jobb. Därför har regeringen infört en möjlighet till lån för körkortsutbildning för vissa arbetslösa i åldern 18–47 år” skriver han.

Fakta: Lån till körkort

Sedan 2018 finns möjlighet för arbetslösa mellan 18 och 47 år att låna pengar från Centrala studiestödsnämnden, CSN, för att ta körkort vid en trafikskola som har avtal med CSN. Lånet är på 15 000 kronor, och beslutet gäller i ett år.

Rätten att ta studiemedel för andra utbildningar påverkas inte av körkortslånet.

Kraven vad gäller arbetslöshet skiljer sig åt beroende på ålder. Den som är mellan 18 och 24 år ska vara anmäld till Arbetsförmedlingen, och delta i ett jobb- och utvecklingsprogram eller delta i ett etableringsprogram för nyanlända hos Arbetsförmedlingen.

Den som är mellan 25 och 47 år ska ha varit arbetslös i minst sex månader, och antingen varit anmäld som arbetslös eller ha deltagit i något arbetsmarknadspolitiskt program eller ha haft en etableringsplan för nyanlända under denna tid.

Under 2019 ansökte 12 300 om körkortslån, drygt 7 000 av dem beviljades. Av dem med utländskt medborgarskap var sju av tio sökande män, för dem med svenskt medborgarskap var könsfördelningen jämn.

Den som fått lånet beviljat har ett år på sig att begära utbetalning av pengarna. drygt 4 300 personer begärde utbetalningar under 2019.

Totalt betalades 58,6 miljoner kronor ut under förra året.

Källa: Centrala studiestödsnämnden

Fakta: Utländska körkort

Den som har körkort från ett land inom europeiska samarbetsområdet, EES (som består av EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge) får byta ut det mot ett svenskt körkort. Körkort från Schweiz och Japan får också bytas ut mot ett svenskt körkort.

Den som däremot har ett körkort från ett land utanför EES-samarbetsområdet kan inte byta ut detta. Däremot gäller det utländska körkortet under ett år från det man folkbokförs i Sverige.

Det innebär att den som invandrar till Sverige från ett land utanför EES-samarbetet måste ta om sitt körkort efter ett år. Det är samma process som att ta ett helt nytt körkort för första gången, med teoriprov, körprov och andra moment.

Källa: Transportstyrelsen

#Integration#Politik
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist