rot
Foto: TT

Konkurser och svartjobb ökar efter sänkt ROT-avdrag

Publicerat av Stina Bengtsson

Konkurserna ökar inom byggindustrin. Den enskilt största orsaken till det är de minskade ROT-avdragen. Det konstaterar Sveriges Byggindustrier i en rapport. På Rustabo AB i Borlänge är krisen ett faktum.

År 2016 sänkte regeringen ROT-avdraget från 50 till 30 procent. Och ungefär samtidigt började antalet konkurser öka. Framför allt är det små företag som drabbas när beställningarna blir färre. Förvisso var förändringen mellan 2015 och 2016 marginell, men i början av 2017 fortsatte konkurserna att öka. Det har aldrig hänt tidigare att antalet konkurser har ökat under ett års första kvartal under den tid som det finns tillgänglig statistik, enligt Sveriges Byggindustriers rapport.

– Det som hände under 2015 när ROT-avdragets sänkning annonserades var att kunderna strömmade till i en aldrig tidigare skådad omfattning. Vi jobbade mycket övertid och fick till och med tacka nej till arbeten. Men i februari 2016 slocknade det nästan helt, säger Mikael Puhakka till Svenskt Näringsliv.

40 kan förlora jobbet

Mikael Puhakka är vd för Rustabo AB i Borlänge. Trots att företaget för bara ett par år sedan hade en omsättning på 90 miljoner kronor och trots att de under ett och halvt år har tvingats dra ner tog det stopp i augusti i år. Nu har företaget lämnat in en konkursansökan och 40 personer riskerar att förlora sina jobb.

Rustabos öde är de inte ensamma om. År 2016 gick 1069 byggföretag i konkurs. Och enligt Sveriges Byggindustrier kan ännu fler drabbas så länge ROT-avdraget ligger lika lågt som idag. Mikael Puhakka har sin uppfattning klar.

– Jag har finskt påbrå och följer med intresse den finska marknaden. De var tidigare än oss med att införa ROT-avdraget och även där gjordes försämringar. Man såg att det inte fungerade och nu har man återinfört de generösa ROT-avdragen och branschen har återigen fått medvind, säger han.

Avsevärd skattehöjning

Ytterligare ett överhängande hot som kan drabba byggindustrin hår är också de så kallade 3:12-reglerna. Om dessa regler skulle införas skulle skattehöjningen för fåmansbolag bli avsevärd. ”Det skulle därmed bli ett hårt slag mot byggindustrin där de flest a företag är små och därtill fåmansbolag”, skriver Sveriges Byggindustrier.

Svartjobbens återkomst

I byggbranschen menar de flesta att svartjobben försvann när ROT-avdraget infördes. Och Sveriges Byggindustrier konstaterar att det inte går att utesluta att svartjobben nu har börjat återkomma. Det visar till exempel undersökningar från Måleriföretagen och intervjuer som Svenskt Näringsliv har gjort med företagare i branschen. Mikael Puhakka instämmer i den bilden.

– Min uppfattning är att svartjobben upphörde. Kunden hade helt enkelt ingen anledning till att anlita svarta tjänster när man inte tjänade något på det. Nu kan det bli så att det återkommer och det drabbar företag i vår storlek och mindre. Jag är orolig att vi kommer att se många konkurser i min bransch framöver, avslutar han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-08-18 - 19:57  #Politik #Skattehöjning #Skatt