Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall presenterar konjunkturrapport
Foto: TT + Henrik Sjögren

Konjunkturen mattas av – kompetenskrisen påverkar

Publicerat av Stina Bengtsson

I en alltmer vikande global konjunktur blir påverkan på Sverige stor. Nu spår Teknikföretagen att den ökande kompetenskrisen kommer att leda till att Sveriges tillväxt hålls nere under lång tid.

Nu börjar tecknen på den kommande lågkonjunkturen att synas tydligt. I Teknikföretagens senaste konjunkturrapport, ”Balansakt på recessionens rand”, som presenterades på tisdagen, görs en prognos om en nedväxlad global tillväxt. Beräkningarna säger att den globala tillväxten bromsar in till tre procent under 2018 och 2,5 procent 2019.

Även i Sverige mattas tillväxten av, enligt Teknikföretagen. Sverige följer med euroområdet ned i konjunkturen och BNP-tillväxten kommer att växla ned rejält, från 2,4 procent i år till bara en procent nästa år.

– Vi har haft det bästa bakom oss när det gäller tillväxt, säger Teknikföretagens chefekonom Mats Kinnwall.

Kompetenskris bromsar tillväxt

Men Sverige skulle drabbas mindre av den försämrade globala konjunkturen om vi inte hade haft en kompetenskris.

– Kompetensbristen bromsar tillväxten i tjänstesektorn och i industrin, som är beroende av högkvalificerad arbetskraft, säger Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen.

Bristen på arbetskraft kommer inte att lösas snabbt, konstaterar hon.

– Därför är det så viktigt att se behoven av utbildningssatsningar och yrkesutbildningar. Vi måste satsa  på kompetensförsörjningen när vi nu går in i en lågkonjunktur.

– Komptensbrisen kommer att hålla nere Sveriges tillväxt under flera år framåt. Risken är att om vi inte löser problemen, så kommer företagen att söka sig till andra länder där det än så länge finns större tillgång på kompetens, säger Lena Hagman.

Osäkerhet kring regeringsbildning

Hon menar att kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad bara blir sämre och sämre. Turbulensen i regeringsbildningen ökar också osäkerheten, eftersom företagen inte kan se hur en kommande regering skulle satsa på att lösa problemen.

– Det är verkligen osäkert framåt, säger Lena Hagman.

Mats Kinnwall konstaterar att kompetensbristen dock kan bli mindre av ett annat, negativt, skäl.

– Det verkar tyvärr som att gapet mellan efterfrågan och utbud på kvalificerad personal kanske sluts genom att efterfrågan faller eftersom vi går in i en svagare konjunktur, säger han.

– Det hade varit mycket bättre om vi hade kunnat leverera kompetenspersonal, så att vi hade fått igång utbudssidan och tillväxtkraften i ekonomin, fortsätter Mats Kinnwall och konstaterar att det krävs långsiktiga reformer för att komma till bukt med kompetenskrisen.

Svensk export minskar

En av effekterna av den minskade globala tillväxten är att den svenska exporten kommer att minska. Något som påverkar den svenska arbetsmarknaden och inte minst den svenska avtalsrörelsen, som drar igång på allvar om mindre än ett år.

– Arbetsmarknaden är global. Löner och priser bestäms inte av vad som händer i en liten ekonomi som Sveriges, säger Mats Kinnwall.

Han menar att det inte går att utgå från att svenska förhållanden ska vara det som avgör löneutvecklingen i Sverige.

– Det är en konkurrenssituation där vi måste triangulera med vad som händer med kostnadsutvecklingen i andra länder.

– Den nya normalen, med lägre produktivitetstillväxt, leder också till lägre lönetillväxt i världen. Det har både Internationella valutafonden och andra har påpekat. Vi befinner oss i en internationell konkurrenssituation som gör att vi i Sverige inte kan avvika från den lönekostnadsutveckling som finns i resten av världen, säger Mats Kinnwall och spår att det inte heller kommer att ske.

Läs hela rapporten

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-11-20 - 11:38  #Kompetensförsörjning #Politik #Konjunktur