Strejkvakt
Foto: Johan Nilsson / TT

Konflikttrend: "Problematiskt att varslen kommer i ett tidigt skede"

Publicerat av Daniel Mellwing

123 varsel har lagts i år, enligt en ny kartläggning. Trenden att facken varslar i ett tidigt skede, innan parterna har kommit i reella förhandlingar, oroar arbetsgivarsidan. Redan hot om konflikt skadar företagen, visar forskning.

Avtalsrörelsen 2017 har präglats av en hel del fackliga varsel om stridsåtgärder. Framför allt har varslen handlat om att driva igenom låglönesatsningar enligt LO:s insamlingsmodell. Modellen där industrin går först och normerar för övriga avtalsområden har alltså satts ordentligt på prov, även om antalet utbrutna konflikter varit få och samtliga avtal till slut hamnat inom märkets 6,5 procent på tre år.

123 varsel under 2017

Under perioden januari-november 2017 lades 123 varsel om konfliktåtgärder på svensk arbetsmarknad, enligt en kartläggning av Svenskt Näringsliv. 49 av dessa var i förbundsavtalstvister, det vill säga i kollektivavtalsförhandlingar. Fyra av de 49 varslen gällde lockouter från arbetsgivarparter (tre från Måleriföretagen och ett från Almega på Skärgårdsavtalets område).

Bara ett varsel, Sekos varsel om nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning/bemanning inom skärgårdstrafiken, har lett till faktiska stridsåtgärder under 2017, enligt Svenskt Näringslivs kartläggning.

”Problematiskt att varslen ofta kommer i ett tidigt skede”

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, är dock oroad över trenden att varslen kommit i ett tidigt skede, innan parterna har haft en chans att lösa tvisten på annat sätt.

– Även om varslen har varit färre än i avtalsrörelsen 2016 är det problematiskt att varslen ofta kommer i ett tidigt skede och utan att parterna kommit in i realförhandlingar. Varslen i sig skadar företagen och utbrutna konflikter skulle få omfattande effekter, säger han i en kommentar på Svenskt Näringslivs hemsida.

Anna-Karin Hatt, vd på Almega, håller med. Under årets avtalsrörelse har Almega mottagit ett flertal varsel från bland andra Fastighets och Seko.

– Varsel och strejker borde tas till som det absolut sista vapnet, så har det inte sett ut. Utvecklingen går åt fel håll, sade hon nyligen till Arbetsmarknadsnytt.

Redan hot om konflikt skadar företagen

Företag drabbas av stora kostnader långt innan en konflikt bryter ut, enligt en studie av forskningsinstitutet Ratio. Men enligt Medlingsinstitutets sätt att mäta har det varit en lugn avtalsrörelse med få förlorade arbetsdagar. Nils Karlson, vd på Ratio, menar att Medlingsinstitutets mått inte alls fångar de faktiska kostnaderna av en arbetsmarknadskonflikt.

– Medlingsinstitutets mått är otillräckligt och delvis missvisande. Faktum är att det redan vid hot om konflikt uppstår stora kostnader för företagen, sa han i en intervju med Arbetsmarknadsnytt.

Hamnarbetarförbundet varslar mest

Av de 123 varslen som lagts under året gällde 74 varsel tvister utanför kollektivavtalsförhandlingarna. Hamnarbetarförbundet stod för 59 av dessa, vilket innebär att förbundet har varslat överlägset flest gånger under 2017.

Hamnkonflikten i Göteborg har rönt en hel del uppmärksamhet, och i somras tillsatte regeringen en utredning som ska se över konflikträtten när en arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal ändå utsätts för stridsåtgärder. Utredningen ska presenteras senast den 31 maj nästa år.

”Sverige har mycket tillåtande konfliktregler”

Enligt Peter Jeppsson är det angeläget att ändra konfliktreglerna på svensk arbetsmarknad.

– Sverige har mycket tillåtande konfliktregler. Det är rimligt att vi i Sverige har regler som i våra konkurrentländer, med krav på att stridsåtgärder ska vara proportionerliga och att möjligheterna till sympatiåtgärder är begränsade. Därför välkomnar vi att det nu förs en politisk diskussion om att ändra konfliktreglerna i dessa avseenden, säger han i en kommentar.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-12-11 - 20:13  #Konflikt